Muokattu: 09.08.2019 - 10:01

Yrittäjän työttömyysturva

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Esimerkiksi osuuskunnan kautta laskutetut työt katsotaan kevytyrittäjyydeksi.

Yrittäjänä voidaan pitää myös työsuhteessa olevaa henkilöä, joka työskentelee perheyrityksessä. Jos työskentelet perheyrityksessä, kannattaa tarkistaa, kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Perheenjäseniksi katsotaan puoliso ja samassa taloudessa asuvat lapset ja vanhemmat. Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtajan ja toiminnanjohtajan tai vastaavat tehtävät sekä hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä toimiminen. Työttömyysturvalain mukaan olet yrittäjä, jos:

  • Työskentelet yrityksessä johtavassa asemassa ja omistat vähintään 15% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta.
  • Työskentelet yrityksessä ja omistat vähintään 50% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta.
  • Työskentelet yrityksessä johtavassa asemassa ja omistat yhdessä perheenjäsenen kanssa vähintään 30% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta.
  • Työskentelet yrityksessä ja omistat yhdessä perheenjäsenen kanssa vähintään 50% osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta.
  • Työttömyysturvalaissa katsotaan YEL- ja MYEL-vakuutetut yrittäjiksi. Koskee myös henkilöitä, jotka esimerkiksi puolison toiminimen lukuun.

Jos työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, mutta et itse omista osuutta siitä, et ole työttömyysturvalain mukaan yrittäjä.
Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto on 52 viikkoa ajalta, jolloin hän on työskennellyt yrityksessä eikä ole omistanut yrityksestä mitään. Tätä työssäoloehtoa ei voi yhdistää tavalliseen 26 viikon työssäoloehtoon. Jos omistusosuuksista on luovuttu, pitää henkilön olla katkotta 12 kuukautta omistamatta mitään yrityksestä, jotta hän voisi täyttää 52 viikon työssäoloehdon.

Siirtyminen yrittäjäksi tai palkansaajaksi
Jos siirryt palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäivärahaa palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella mikäli yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan (esim. Palvelualojen työttömyyskassa) jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan (Katso tarkemmat tiedot yrittäjän työssäoloehdosta www.syt.fi). Yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa.

Sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos siirryt yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäivärahaa yrittäjänä täyttyneen työssäoloehdon perusteella mikäli palkansaajan työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa yrittäjäkassan jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Huomaa, että palkansaajan työssäoloehto ei kuitenkaan kerry yrittäjäkassassa.

Uusimmat

Suosituimmat