Muokattu: 20.03.2020 - 14:24

Avainsanat: Jäsenyys

Yrittäjäksi ryhtyminen

Jos aloitat yritystoiminnan, ilmoita siitä heti liittoon, vaikka olisit yritystoiminnan ohella palkkatyössä pamilaisella alalla. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella tai sähköpostilla jasenrekisteri@pam.fi.

Mikäli teet ilmoituksen sähköpostilla, kerro aina vähintään seuraavat asiat: nimi, jäsennumero, mistä päivästä alkaen siirryt yrittäjäksi, haluatko jatkaa jäsenenä yrittäjäksi ryhdyttyäsi ja puhelinnumerosi.

Liitto suosittaa, että siirryt yritystoiminnan alkaessa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT). Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa sulautui siihen vuoden 2020 alusta.

Jälkisuojan tarkoituksena on helpottaa siirtymistä yrittäjäksi ja yrittäjästä palkansaajaksi.

Yrittäjäksi ryhtynyt voi jäädä Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi enintään 18 kuukaudeksi (ns. jälkisuoja-aika). Jälkisuoja-aikana työttömäksi jäänyt yrittäjä on edelleen oikeutettu palkansaajan ansiopäivärahaan, mikäli työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei ole täyttynyt. Yrittäjästä palkansaajaksi siirtyvän jälkisuoja on voimassa kunnes palkansaajan työssäoloehto täyttyy.

Lisätietoja yrittäjien työttömyysturvasta saat esim. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassasta.
Yrittäjänä voit olla liiton ja PAMin työttömyyskassan jäsen enintään 18 kuukauden jälkisuojan ajan. Tältä ajalta maksat edellisen palkkatulon mukaista jäsenmaksua. Jos yritystoiminta jatkuu jälkisuojan jälkeen, PAMin ja työttömyyskassan jäsenyys päättyy. Halutessasi voit jatkaa liiton (ei työttömyyskassan) jäsenenä, mutta siitä on erikseen ilmoitettava liittoon.

Oletko tietämättäsi yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan palkkatyössäkin oleva henkilö voi olla yrittäjä. Erityisesti perheyrityksessä työskentelevän kannattaa tarkistaa kuuluuko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin. Oma asema on hyvä tarkistaa jo työtä aloittaessa, sillä Palvelualojen työttömyyskassa ei maksa ansiopäivärahaa yrittäjille. Yrittäjiä palvelee oma työttömyyskassansa.

Oletko työttömyysturvalain mukaan yrittäjä?

Yrittäjiksi katsotaan kaikki, jotka ovat päätointaan varten velvollisia ottamaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja, joka kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin, jos hän työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä ja omistaa yksin vähintään 15 % tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on omistuksessa vähintään 30 % yhtiöstä tai vastaava määräämisvalta.

Yrittäjäksi katsotaan osaomistaja, joka työskentelee yrityksessä, josta hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta.

Myös muussa yrityksessä tai yhteisössä työskentelevä katsotaan yrittäjäksi, jos hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yritystoiminta ei estä kuulumasta Palvelualojen työttömyyskassaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana työtulona.

Uusimmat

Suosituimmat