Muokattu: 13.04.2018 - 14:22

Avainsanat: Työsuojelu

Yksintyöskentely

Yksintyöskentely voi aiheuttaa voimakasta psyykkistä haittaa, jos

 • se on pakollista ja siitä ei voi kieltäytyä
 • se kestää pitkään
 • työntekijä ei ominaisuuksiensa takia sovellu yksintyöskentelyyn
 • korvaavia työjärjestelyjä ei ole käytettävissä
 • selkeät toimintaohjeet väkivaltatilanteiden varalta puuttuvat
 • työskennellään suljetuissa tiloissa yöaikaan
 • työ on ruumiillisesti rasittavaa ja tapaturma-altista

Väkivallan uhka ja tapaturman vaara korostuvat, kun työskennellään yksin. Työntekijä voi kokea voimakasta turvattomuuden tunnetta, koska hänellä ei ole mahdollisuutta saada apua työtovereilta. Yksintyöskentelyä onkin vältettävä aina, jos työhön liittyy vakavan tapaturman tai äkillisen sairastuminen vaara

Yksintyöskentelyn haittoja voidaan torjua

 • suunnittelemalla työt niin, ettei yksintyöskentelytilanteita synny
 • vähentämällä yksintyöskentelyyn käytettävää aikaa
 • varustamalla työntekijät ja työskentelytilat toimivilla yhteydenpito-, hälytys ja itsepuolustusvälineillä
 • perehdyttämällä työntekijät työpaikan turvallisuusohjeisiin ja välineiden käyttöön

Työnantajan tulee toimia kiinteässä yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa erityisesti silloin, kun työtehtävät edellyttävät yksintyöskentelyä.

Työsuojeluviranomainen voi päätöksellään kieltää yksintyöskentelyn silloin, kun siitä aiheutuu vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Palvelualojen ammattiliiton käsityksen mukaan vaarallinen yksintyöskentely on voitava aina estää.

Julkaisuja


Työturvallisuuslaki 2002, pykälät 27 ja 29

Uusimmat

Suosituimmat