Muokattu: 21.01.2020 - 15:13

Avainsanat: Työelämä, Työsuojeluvaltuutettu, Luottamusmies

Yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö.

Jos neuvoteltava asia koskee yksittäistä työntekijää, neuvottelu käydään työntekijän ja hänen esimiehensä välillä. Jos asia koskee useampaa samaan henkilöstöryhmään kuuluvaa työtekijää, neuvotteluihin osallistuvat henkilöstöryhmän edustaja(t) ja työnantajan edustaja. Henkilöstöä edustavat esim. luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Luottamusmies edustaa yleensä kaikkia niitä työntekijöitä, joiden työsuhteisiin sovelletaan sen työehtosopimuksen määräyksiä, jonka perusteella luottamusmies on valittu.

Työsuojeluvaltuutettu on mukana, kun asia koskee myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, eikä sitä ole käsitelty tai käsitellä työsuojelun valvontalain mukaisesti.

Työntekijä ja esimies voivat sopia keskenään joistakin työehtosopimuksen asioista. Työntekijällä on kuitenkin oikeus aina vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava hänen edustajansa ja työnantajan kesken.

Uusimmat

Suosituimmat