Muokattu: 09.06.2020 - 11:13

Avainsanat: Työehdot

Vuosiloman pitäminen

Kesäloma (enintään 24 arkipäivää), on annettava kesälomakaudella 2.5. ja 30.9. välisenä aikana. Talviloma (24 arkipäivän ylittävä loman osa, yleensä 6 arkipäivää), annetaan muuna aikana.

Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät, myös lauantait. Lomapäiviä eivät ole pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Jos loma sijoittuu esimerkiksi vappuviikolle, ei vapunpäivä ole lomapäivä, vaan se ”hypätään yli” lomapäiviä laskettaessa.

Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan, mutta työntekijälle täytyy antaa mahdollisuus kertoa toiveensa. Toiveet on pyrittävä huomioimaan, mutta ne eivät sido työnantajaa. Vuosilomien sijoittelussa on noudatettava tasapuolisuutta.

Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava pääsäännön mukaan viimeistään kuukausi ennen vuosiloman alkua. Ilmoitus sitoo työnantajaa. Jos työnantaja rikkoo antamaansa ilmoitusta eli muuttaa jo ilmoitetun loman ajankohtaa, voi työnantaja joutua korvaamaan työntekijälle aiheutuneen vahingon, esimerkiksi korvaamaan työntekijän jo maksaman kesämökin vuokran.

Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena. Työntekijä ja työnantaja voivat keskenään sopia, että 12 arkipäivää ylittävä loman osa pidetään yhdessä tai useammassa jaksossa. Työnantaja ei saa yksipuolisesti määrätä lomaa jaettavaksi, ellei se ole välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Palvelualoilla on käytännössä harvoin tilanteita, jolloin työnantajalla olisi oikeus määrätä vuosiloma pidettäväksi jaksoissa.

Vuosiloma ei saa alkaa työntekijän vapaapäivänä, jos se johtaa lomapäivien vähenemiseen. Vuosilomaa ei saa ilman työntekijä suostumusta sijoittaa äitiys- tai isyysvapaan ajaksi. Loma voidaan sen sijaan sijoittaa vanhempainvapaan ajalle.

Työehtosopimuksista löytyy määräyksiä vapaapäivien sijoittamisesta ja ansaitsemisesta vuosilomaviikoilta.

Uusimmat

Suosituimmat