Muokattu: 01.10.2019 - 13:02

Avainsanat: Työehdot, Palkka

Vuosilomakorvaus

Lomakorvaus lasketaan vastaavalla tavalla kuin vuosilomapalkka. Laskentatapa löytyy alan työehtosopimuksesta.

Vuosilomakorvaus työsuhteen aikana

Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta vuosilomaan, hänellä on oikeus saada lomapalkan sijasta vuosilomakorvaus, joka maksetaan viimeistään 30.9.

Työntekijällä on oikeus lomakorvaukseen myös silloin, kun hän käyttää oikeuttaan vuosilomalain mukaiseen lomaa vastaavaan vapaaseen. Tällöin lomakorvaus on maksettava vapaan yhteydessä samoin periaattein kuin lomapalkkakin.

Vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä

Jos työsuhde päättyy niin, ettei lomaa pidetä, työntekijälle on maksettava lomapalkkaa vastaava lomakorvaus.

Palkkalaskelma

Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet.

Uusimmat

Suosituimmat