Muokattu: 16.01.2020 - 15:15

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus, Palkkataulukko, Työehdot, Vartiointi

Vartiointialan työehtosopimus

Vartiointialan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Sopimuksen solmivat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Vartiointialan työehtosopimus 1.11.2018–30.4.2020

Palkat 1.1.2019 alkaen


Vartiointialalle hyväksyttiin uudet työehdot valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen mukaisesti 8.11.2018.
Tutustu sovintoehdotukseen kokonaisuudessaan tästä


Lyhyesti uusista 1.11.2018 voimaan tulleista työehdoista:

Sopimuskauden pituus: 1.11.2018-30.4.2020

Palkkaratkaisu: Sopimuksen palkankorotukset on viety euromääräisinä suoraan taulukkopalkkoihin.Taulukkopalkat korottuvat 1.1.2019 lähtien.
Jos saat henkilökohtaisia, kohdekohtaisia tai tehtäväkohtaisia euromääräisiä lisiä, ne säilyvät ennallaan. Taulukkopalkkojen korotus ei siis ”syö” niitä.

Lisäksi sovittiin yrityskohtaisesta järjestelyerästä, jonka suuruus on 0,4 % laskettuna yrityksen marraskuun palkkasummasta.
Kun erän jakamisesta neuvotellaan, tavoitteena on huomioida erityisolosuhteet yrityksessä tai yksittäisessä kohteessa ja vaatimukset työntekijän erityisammattitaidolle. Järjestelyerästä neuvotellaan työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken.

Tutustu uusiin palkkataulukoihin 1.1.2019.

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Vuosilomapalkkamääräysten selkeyttäminen
PAM ja Palta asettavat työryhmän, joka uudistaa vuosilompalkan laskentatapaa niin, että uudistettu laskentatapa otetaan käyttöön viimeistään 1.4.2020.

Koulutus
Koulutuslisään liittyvä uusi kirjaus siitä, että kun työntekijä on esittänyt tutkintotdistuksen, koulutuslisää maksetaan seuraavan palkkakauden alusta lukien.

Jos työnantaja edellyttää muuta kuin työehtosopimuksessa mainittua tutkintoa tai koulutusta, on siitä maksettavasta koravuksesta sovittava pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kanssa.

Korvaava työ
Jatkossa vartiointialalla työntekijän sairastuessa hänelle voidaan osoittaa korvaava työtä tietyin työehtosopimukessa määritellyin edellytyksin.
"Työntekijälle voidaan osoittaa korvaavaa työtä joka ei haittaa työntekijän tervehtymistä. Korvaava työ edellyttää työntekijän suostumusta. Työntekijällä on oikeus keskeyttää korvaava työ. Korvaavan työn muista ehdoista sovitaan paikallisesti työntekijän kanssa (51§)."

Jaksaminen
Jos vuosilomaan tai vuosivapaaseen sisältyy vapaa viikonloppu, työehtosopimuksen mukainen viikottainen vapaa-aika tulee pidetyksi, vaikka sitä ei olisi erikseen merkitty työvuorolistaan.
Jos loma päättyy lauantaihin, on sunnuntain oltava vapaa. Paikallisesti voidaan sopia toisin.

Elpymisaika
Piirivartioinnissa kertyy elpymisaikaa 3 minuuttia/työtunti. Jatkossa elpymisaika on pidettävä työvuoron aikana, ei sen alussa eikä lopussa.

Arvokuljetus
Työvuoron aikana sovittu työvuoron pidennys
Jatkossa työvuoron aikana sovitusta työvuoron pidennyksestä maksetaan ylimääräinen kahden tunnin palkka, jos pidennys on yli tunnin. Sitä lyhyemmistä pidennyksistä korvausta ei makseta. Muutos koskee arvokuljetusta ja niihin liittyviä esimiestehtäviä.

Päivärahaoikeus
Jatkossa vain arvokuljetustehtävissä työskentelevillä arvokuljettajilla on päivärahaoikeus, jos hän työskentelee yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikastaan yli 6 tuntia tai yli 10 tuntia eikä hänellä ole mahdollisuutta ruokailla tavanomaisessa ruokailupaikassaan työnantajansa tiloissa.

Koulutus
Työnantaja maksaa koulutuksesta suoranaisesti aiheutuvat kustannukset, jos työnantaja vaatii kuljettajan ammattipätevyysdirektiivin mukaista koulutusta

 

Vartiointialan työehtosopimusta sovelletaan vartioimisliiketoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Tehtävät, joihin työehtosopimusta sovelletaan, on kirjattu vaativuustasot ja tehtäväryhmittely osioon (24 §). Näiden lisäksi työehtosopimusta sovelletaan järjestyksenvalvojatoimintaan, kun kyse on järjestyksenvalvojan asettamisesta poliisin tai rajavartioilaitoksen avuksi (LYTP 28 §).

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Uusimmat

Suosituimmat