Muokattu: 08.05.2019 - 13:00

Avainsanat: Sopimusneuvottelut, Työmarkkinat, Työehtosopimus

Valtakunnansovittelija

Valtakunnansovittelija on virkamies, joka sovittelee työmarkkinoiden työriitoja. Hän tekee sovintoehdotuksia silloin, kun työntekijä- ja työnantajaliitto eivät keskenään ole päässeet yksimielisyyteen työehtosopimuksen sisällöstä. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on edistää myös työmarkkinoiden toimivuutta.

Jos ammattiliitto tai työnantajaliitto suunnittelee työtaistelua – esimerkiksi lakkoa tai työsulkua, sen on ilmoitettava siitä kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkamisajankohtaa valtakunnansovittelijan toimistoon. Valtakunnansovittelijan on tämän jälkeen ryhdyttävä toimeen riidan sovittelemiseksi. Valtakunnansovittelija voi myös itse ryhtyä toimenpiteisiin, jos sen tietoon tulee työriita, joka voi vaarantaa työrauhaa eli voi aiheuttaa esimerkiksi lakkoja tai työsulkuja.

Useimmiten sovittelua vaativa tilanne tulee vastaan silloin, kun työntekijäliitto ja työnantajaliitto neuvottelelvat työehtosopimuksesta. Niiden tavoitteet voivat olla kaukana toisistaan, ja jompikumpi osapuoli katkaisee neuvottelut tai antaa työtaisteluvaroituksen. Yleensä sovittelukierros alkaa, kun sovittelijalle on tehty ilmoitus työnseisauksesta.

Sovittelijan tehtävä on yrittää löytää kiistaan ratkaisua. Sovittelija kutsuu neuvotteluosapuolet saman pöydän ääreen.

Jos työtaistelusta katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa tai se kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, valtakunnansovittelija voi esittää, että työtaistelua lykätään 14 vuorokaudella. Päätöksen tästä tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtakunnansovittelija kutsuu työriidan osapuolet saman pöydän ääreen sovitteluun. Sovitteluun on pakko osallistua. Kuultuaan osapuolia sovittelija laatii tavallisesti sovintoesityksen, jolla riita saataisiin ratkaistua. Kumpikin osapuoli käsittelee esityksen sovittelijan antamassa ajassa ja voi joko hyväksyä tai hylätä sen.

Yleensä sovintoesitystä tehdessään valtakunnansovittelija arvioi yleistä tilannetta. Niinpä esimerkiksi sovintoesitysten palkkatasoon vaikuttaa se, minkälaisia sopimuksia työmarkkinoilla on tehty aikaisemmin. 

Valtakunnansovittelija on työ- ja elinkeinoministerin alainen virkamies. Hänet nimittää tehtävään valtioneuvosto eli maan hallitus. Valtakunnansovittelija johtaa valtakunnansovittelijan toimistoa. Se sijaitsee Helsingin Bulevardilla. Vuodesta 2015 valtakunnansovittelijana on ollut Minna Helle.

Uusimmat

Suosituimmat