Muokattu: 16.08.2018 - 15:47

Avainsanat: Edunvalvonta, Kiinteistönhuolto, Siivous, Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Väkivalta kiinteistöpalvelualalla

Kiinteistöpalveluala, väkivallan uhan torjumista koskeva pöytäkirja

Uhan arviointi

Työnantajan työturvallisuuslainmukainen vaaranarviointi tulee palvelutyötehtävissä sisältää myös työpaikkaan kohdistuvan väkivallan uhan arvioinnin, jonka päivitystarve kartoitetaan vähintään kerran kalenterivuodessa.

Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa työskentely yksin, varsinkin ilta- ja yöaikaan sekä työkohteeseen kohdistuneet ja työkohteen lähiympäristössä sattuneet väkivaltatapaukset. Arvioidun vaaran perusteella työnantajan tulee yhdessä asiakkaan kanssa järjestää työ- ja työolosuhteet siten, että väkivallan uhkaa voidaan torjua tai vähentää.

Uhan torjunta

Työsopimusta tehtäessä selvitetään työntekijälle työhön sisältyvä mahdollinen yksintyöskentely ja sen työturvallisuusriskit.Väkivallanuhkaa voidaan torjua muun muassa:

  • Laatimalla menettelytapaohjeet väkivaltatilanteen varalle antamalla työntekijälle riittävä opastus tai koulutus käytössä oleviin turva- ja hälytysjärjestelmiin
  • Huomioimalla arvioinnissa todetun väkivallan uhka työvoiman mitoituksessa sekä työvuoro- ja työaikasuunnittelussa
  • Varmistamalla yhteydensaanti poliisiin tai vartiointiliikkeeseen, esimerkiksi puhelimella

Uhkatilanteiden jälkihoito

Työnantaja järjestää tarvittavan jälkihoidon.

Uusimmat

Suosituimmat