Muokattu: 20.09.2019 - 10:05

Avainsanat: Matkailuala, Ravintola-ala, Vapaa-ajanpalveluala, Osa-aikatyö

Usein kysytyt kysymykset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla

1. Miten ansaitaan V- ja X-vapaapäivät?

Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää, joista toinen on vähintään 30 tunnin pituinen viikkolepopäivä V ja toinen vähintään 24 tunnin pituinen lisävapaapäivä X. Työpäiväksi katsotaan myös siirretty X-päivä, tasoitusvapaa ja VV-vapaa.

2. Voiko laadittua työvuorolistaa muuttaa?

Työvuorolistaa voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän ja työnantajan suostumuksella.

3. Miten vuosiloma vaikuttaa kolmiviikkoisjakson työaikaan?

Kukin maanantain ja perjantain välinen, vuosilomapäiväksi luettava päivä lyhentää 112,5 tunnin työaikajärjestelmässä jakson työaikaa 7,5 tunnilla. Jakson työaikaa lyhentävät vastaavalla tavalla myös vuosiloman sisälle maanantai-perjantai-päiville sijoittuvat kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto ja juhannusaatto.

Muussa työaikajärjestelmässä olevalla sekä osa-aikatyöntekijällä vuosiloman vaikutus lasketaan hänen työaikansa suhteessa.

4. Miten määräytyy luvanhaltijan edustajan lisä (aikaisempi varavastaavan lisä)?

Jos työntekijä toimii työnantajan määräämänä alkoholilain mukaisen luvanhaltijan edustajana yli 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia anniskelevassa anniskelupaikassa, maksetaan hänelle vähintään hovimestarin taulukkopalkkaa näiltä vastuutunneilta. Hovimestarin taulukkopalkka on esimiesten työehtosopimuksen 3. palkkaryhmän mukainen palkka vastaavassa vuosiportaassa. Hovimestarin palkkataulukko löytyy myös työntekijöiden työehtosopimuksesta.

5. Ansaitaanko hoitovapaalta vuosilomaa?

Hoitovapaa ei kerrytä vuosilomaa. Sen sijaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa rinnastetaan työssäolon veroiseksi ajaksi 156 arkipäivän osalta, ja tältä ajalta ne kerryttävät vuosilomaa.

Uusimmat

Suosituimmat