Muokattu: 19.03.2020 - 15:19

Avainsanat: Matkailuala, Nuoret, Vapaa-ajanpalveluala

Työvuorolistat marava-alalla

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Työvuorolistoissa on oltava merkittynä muun muassa työntekijän nimi, työpäivän aloitus- ja päättymisaika ja vapaapäivät kolmiviikkoisjaksoittain. Se on laitettava esille vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista. Jakso alkaa aina maanantaista. Esille laitettua työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta. Työvuorolista on laadittava aina muulla kynällä kuin lyijykynällä.

Kolmiviikkoisjaksossa on enintään 15 työpäivää. Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää. V-päivä on annettava jokaisella täydellä työssäoloviikolla ja sen pituus on vähintään 30 tuntia. Lisäksi ansaitaan X-päivä (vähintään 24 tuntia), jota voidaan siirtää viikolta toiselle kolmiviikkoisjakson sisällä.

Alalla on lisäksi kokoaikatyöntekijöille erilaisia työaikamääräyksiä, joita noudattaen työnantaja laatii työvuorolistat. (Näistä tarkemmin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevissa työehtosopimuksissa)

Jos listan muuttaminen aiheuttaa ylityötä (esim. työtoverin sairastuessa), ei työntekijä ole velvollinen tähän suostumaan.

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työtä on tarjottava työvuorolistan esille laittamisen jälkeenkin.

Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä.

Uusimmat

Suosituimmat