Muokattu: 30.03.2020 - 18:49

Avainsanat: Myymälätyö, Palkka, Nuoret

Työvuorolistat kaupan alalla

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Työvuoroluettelon laadinta

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle on varattava tilaisuus esittää siitä mielipiteensä työvuorojen pituuden, työvuorojen sijoittelun, vapaapäivien ja vuosivapaiden suhteen.

Epätarkoituksenmukaisia lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Työvuoron tulee olla vähintään 4 tuntia pitkä. Työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä työvuoro voi olla tätä lyhyempi. Jos perusteltu syy lyhyemmän työvuoron teettämiselle on olemassa, on työnantajan käytävä syy työntekijän kanssa läpi ennen työvuoroluettelon laatimista.

Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken. Työvuoron sijoittuessa eri vuorokauden aikoihin on ne suositeltavaa suunnitella työaikaergonomisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorojen kiertosuuntana on aamuvuoro – päivävuoro – iltavuoro – yövuoro. 

Jos vapaapäiviä on kaksi tai enemmän peräkkäin, on suositeltavaa, että vapaille lähdetään aamuvuorosta ja vapaapäivien jälkeen tullaan iltavuoroon, jotta vapaa-aika tulee mahdollisimman pitkäksi.

Työvuoroluettelon ilmoitusaika

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkamista. 

Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään 19 viikkoa pitkä työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaisesti) työvuoroluettelo voidaan antaa tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työviikon alkamista. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan. Muussa tapauksessa sopimus tulee tehdä asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa. 

Työvuoroluettelon muuttaminen

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa.

Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Muutoksesta tulee ilmoittaa työntekijälle välittömästi.

Uusimmat

Suosituimmat