Muokattu: 04.12.2019 - 15:06

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Jokaisella työpaikan työntekijällä on oikeus osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan sekä asettua itse ehdolle tehtävään

Pamilaisilla työpaikoilla olisi tietysti toivottavaa, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen, jolla on oikeus osallistua PAMin omiin työsuojelukoulutuksiin ja saada siten tarkkaa alakohtaista opetusta tehtäväänsä.

Liittoon kuulumattomia työsuojeluvaltuutettuja kouluttaa pääasiallisesti työturvallisuuskeskus.

Työntekijöiden edustajaksi työsuojeluasioissa ei sovi merkittävässä asemassa oleva esimies, koska tehtävien hoidossa voi syntyä eturistiriitaa. Työpaikoilla on mahdollistasta sopia, että esimiehet valitsevat oman työsuojeluvaltuutettunsa. Muussa tapauksessa edustaa työntekijöiden valtuutettu myös heitä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa. Valtuutettu toimii yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtien. Työsuojeluvaltuutettu  osallistuu työpaikalla mm. seuraaviin:

  • vaarojen tunnistamisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
  • riskien arviointiin, poistoon ja pienentämiseen
  • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
  • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
  • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
  • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapa-ohjeiden luomiseen ja käytön seurantaan
  • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
  • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa

Uusimmat

Suosituimmat