Muokattu: 10.04.2018 - 15:05

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun koulutusoikeus

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa.

Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. Kouluttamisen on tapahduttava työaikana

(Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, 33§)

Liittojen välisissä koulutussopimuksissa on sovittu tarkemmin työsuojeluvaltuutetun palkallisesta koulutuksesta.

 

Uusimmat

Suosituimmat