Muokattu: 13.04.2018 - 10:13

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työntekijät valitsevat toimikuntaan työsuojeluvaltuutetun ja vara-valtuutetut ja muut työntekijöiden edustajat. Toimikuntaan on tarpeen saada mukaan edustajat kaikista mahdollisista henkilöstöryhmistä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

 • laatia vuosittainen toimintasuunnitelma joka perustuu työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaan
 • käsitellä työolojen tilannetta ja kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia työnantajalle
 • käsitellä työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteuttamista ja seurantaa
 • käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä
 • käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia
 • käsitellä ja arvioida työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työoloja koskevia suunnitelmia ja seurata niiden toteutumista
 • käsitellä työterveyshuollon sisältöä ja toimeenpanoa
 • tehdä esityksiä työterveyshuollon kehittämisestä
 • käsitellä työsuojelukoulutuksen järjestämisestä työpaikalla
 • osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla
 • osallistua tarvittaessa työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin
 • käsitellä työsuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla

Uusimmat

Suosituimmat