Muokattu: 13.04.2018 - 11:14

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluhenkilöt työpaikalla

Työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutetut

Työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut. He edustavat työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Myös esimiesten voi olla mahdollista valita oman työsuojeluvaltuutetun.

Alakohtaisesti voi olla mahdollista valita myös työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat työpaikkakohtaisesti työsuojeluasioiden tiedonvälittäjinä.

Jos varsinaisen työsuojeluvaltuutettu on estynyt, hänen sijaisenaan toimii 1. varavaltuutettu sekä tälle esteen sattuessa 2. varavaltuutettu.

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimiin yhteistoiminnan järjestämiseksi ja johtaa ja kehittää työsuojelutoimintaa työpaikalla.

Työnantajalla on velvollisuus myös huolehtia, että työsuojelupäälliköllä on riittävä osaaminen tehtävään. Työsuojelupäällikön tulee olla riittävän pätevä ja työn luonne ja työpaikan laajuus huomioiden hänellä pitää olla asianmukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Uusimmat

Suosituimmat