Muokattu: 22.03.2018 - 10:18

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistävään palveluun, jonka ajalta maksetaan ansiopäivärahaa ja mahdollinen korotusosa. Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta. Omaehtoisten opintojen ajalta maksetaan korotettu ansio-osa mutta ei kulukorvausta.

Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavaa työtoiminta

Ansiopäivärahan 400 päivän enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta. Päivärahahakemuksessa tulee ilmoittaa mihin palveluun osallistuu.

Poissaolot

Jos olet poissa työllistymistä edstävästä palevelusta, poissaolo ja sen syy on ilmoitettava päivärahahakemuksessa. Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Myös palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolot työttömyyskassalle

Myös työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista työttömyyskassalle. Jos palvelun järjestäjän ilmoitus poissaolosta tulee sen jälkeen, kun työttömyysetuus on jo maksettu, palvelun järjestäjän ilmoitusta käytetään hakijan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Palvelun järjestäjä voi lähettää ilmoituksen työttömyyskassalle esimerkiksi nettisivultamme löytyvällä lomakkeella. Pdf-lomakkeen voi lähettää työttömyyskassalle samalta sivulta löytyvästä Lähetä liitteitä -linkistä.

Uusimmat

Suosituimmat