Muokattu: 21.05.2019 - 10:27

Avainsanat: Matkailuala, Ravintola-ala, Vapaa-ajanpalveluala, Työehtosopimus, Työsuojelu

Työhyvinvoinnin edistäminen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen alalla

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva työehtosopimus työntekijät 33b §

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva työehtosopimus esimiehet 34 b §

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus 26 §

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnin kehittäminen voi lisätä myös työn tuottavuutta. Työhyvinvoinnin rakentamiseen osallistuu koko työyhteisö.

Säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut ovat oleellinen osa työhyvinvoinnin edistämistä. kehityskeskusteluissa käsitellään työntekijän työuraa ja työssä jaksamista fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden kannalta työntekijän yksilölliset piirteet huomioiden. Samalla voidaan tarkastella työntekijän ikääntymisen mahdollisia vaikutuksia työkykyyn ja työtehtäviin.

Työpaikalle suositellaan laadittavaksi yhteistoiminnassa yrityksen työntekijöiden kanssa työhyvinvointiohjelma tai toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimenpiteitä voidaan käsitellä myös osana kehityskeskustelua.

Toimenpiteissä voidaan huomioida esimerkiksi:    (takemmat tiedot löydät tästä linkistä)  

Työn hallinnan ja osaamisen varmistaminen

Johtamisen ja esimiestyön merkitys hyvän työilmapiirin luomisessa ja työkyvyn ylläpitämisessä

Työaikajärjestelyjen ja työvuorosuunnittelun merkitys jaksamiselle

Yö- ja vuorotyön aiheuttaman kuormituksen vähentäminen

Vapaaehtoisen osa-aikatyön, vuorotteluvapaan ja osa-aikaeläkkeen tarjoamat mahdollisuudet

Mahdollisuudet työn muokkaamiseen, keventämiseen ja työnkiertoon

Työterveyshuollon tarjoamat palvelut

Fyysisen työympäristön ja ergonomian parantaminen

Terveellisten elämäntapojen merkitys hyvinvoinnille

Kiusaamisen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän tunnistaminen työpaikoilla sekä toimenpiteet häirinnän ehkäisemiseksi

 

  Kansio

Materiaalit

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen KB

Uusimmat

Suosituimmat