Muokattu: 24.08.2018 - 14:48

Avainsanat: Vapaa-ajanpalveluala, Työehdot

Työaikaa lyhentävät AP-vapaat huvi-, teema- ja elämyspuistoissa

Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa työntekijä ansaitsee arkipyhistä johtuvan ylimääräisen vapaapäivän. Näitä ansaitaan jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, heinäkuuta lukuun ottamatta. Jokaista kuukautta kohden ansaitaan yksi ylimääräinen lisävapaapäivä AP-vapaa siitä lukien, kun työntekijän työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta.

AP-vapaan ajalta luetaan jakson työtuntimäärään tehdyksi työksi kokoaikatyöntekijän osalta 7,5 tuntia.
1.1.2017 alkaen työajaksi katsotaan 7,6 tuntia.

Osa-aikatyöntekijöille AP-vapaan arvo määräytyy jakamalla ansaintakuukautta edeltävien kahden kalenterikuukauden työaika luvulla 42.
1.1.2017 alkaen jakajana käytetään lukua 58. Lyhennys maksetaan rahakorvauksena AP-vapaan ansaintakuukautta lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä, tai se annetaan palkallisena vapaana.

Tammi-kesäkuussa ansaitut AP-vapaat annetaan viimeistään joulukuun loppuun mennessä ja elo- joulukuussa ansaitut, toukokuun loppuun mennessä.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä

Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehtävästä työstä maksetaan 100 %:lla korotettua palkkaa.

Uusimmat

Suosituimmat