Muokattu: 12.03.2020 - 11:02

Avainsanat: Nuoret, Työelämä

Tutustu ja tienaa

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään, työelämän pelisääntöihin ja työtehtäviin.

Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelmaa voidaan soveltaa vain niillä aloilla, joissa sopimus on tehty. Useimmissa työehtosopimuksissa on erikseen määräyksiä mm. koululaisten, harjoittelijoiden ja opiskelijoiden palkoista. Niihin voit tutustua täällä. 

PAM on sopinut kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2020 ja 2021 kaupan alalle, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalle  sekä apteekkeihin työnantajaliittojen kanssa. Jos muille aloille sovitaan harjoitteluohjelmasta, tiedot niistä päivitetään tälle sivulle. 

Kaupan kesäharjoitteluohjelmaa voidaan noudattaa vain Kaupan liittoon suoraan tai yhdistysjäsenyyden kautta kuuluvissa jäsenyrityksissä ja matkailu- ja ravintola-alan harjoitteluohjelmaa MaRan jäsenyrityksissä.

Yritykset eivät voi käyttää samaan aikaan ”Tutustu ja tienaa” -jakson aikana muita nuorten työllistämisen tukimuotoja kuten esim. kaupunkien ja kuntien myöntämiä kesätyöseteleitä.

 

Kaupan ala

PAM ja Kaupan Liitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta kaupan alalla vuonna 2020  ja 2021. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA-ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työpäivän pituus voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.

Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman työsopimuslomake 2021

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan yrityksissä vuonna 2020 ja 2021. Se tarjoaa peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA-ja TELMA-koulutuksiin osallistuville ja lukiolaisille mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon kaupan alalla. 

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.

Koululaisen työvuorojen on sijoituttava maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia, sen pitää olla yhdenjaksoinen ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle.
Jos koululainen sairastuu kesäharjoittelujakson aikana, työnantaja voi tarjota mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso loppuun myöhemmin. Jos tämä ei onnistu, koululaiselle maksetaan kuitenkin koko harjoittelujakson palkka.

Työpaikalla pitää etukäteen sopia kuka perehdyttää koululaisen. Perehdyttäjän on oltava ammattitaitoinen ja perehdytyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Mara-alan Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020

Mara-alan Tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2021

 

Apteekki

PAM ja Apteekkien työnantajaliitto ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelman soveltamisesta apteekeissa vuosina 2020 ja 2021. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden 2 viikon tutustumisjaksoon peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA- ja TELMA-koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille.

Milloin ja mitä?
Kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle.
Koululaisen työvuoron on oltava yhdenjaksoinen, enintään 6 tuntia ja sen pitää sijoittua 8.00 – 18.00 väliselle ajalle maanantaista perjantaihin.
Harjoittelijan on saatava mahdollisimman kattava kuva apteekin toiminnoista. Perehdyttäjälle on varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Mitä maksetaan?
"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 370 euroa vuonna 2020 ja 375 euroa vuonna 2021.  Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen sekä kaikki muut työehtosopimuksen mukaiset rahanarvoiset etuisuudet.

Muuta
Apteekin työehtosopimuksen koululaiselle voidaan maksaa nk. koululaispalkkaa. Jos työntekijä on ollut Tutustu työelämään ja tienaa – ohjelman mukaisessa työsuhteessa, sen kesto lyhentää koululaispalkan maksamisen enimmäisaikaa.

Koululaisella voi olla samassa apteekissa vain yksi Tutustu ja tienaa –harjoittelujakso sopimuskauden 2020 – 2021 aikana. 
 

Apteekin tutustu ja tienaa -harjoitteluohjelman työsopimuslomake 2020-2021

Uusimmat

Suosituimmat