Muokattu: 27.02.2020 - 11:01

Avainsanat: Palkka, Työehtosopimus, Työehdot, Työsuojelu

Tulostusalan työehtosopimus

PAM ei enää jatkossa neuvottele tulostusalan työehtosopimuksesta Palvelualoejn työnantajat Paltan kanssa. Graafiselle alalle jää näin jäljelle Teollisuusliiton ja Medialiiton neuvotellema media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimus.

PAMin ja Teollisuusliiton tiedote: Graafiselle alalle tarvitaan vain yhdet työehdot 

Tulostusalan työehtosopimus päättyy 29.2.2020.

Tulostusalan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Palvelualojen työnantajat PALTA:an kuuluvien tulostusalan yritysten ja niiden palveluksessa olevien sopimuksen palkkaliitteessä mainittujen työntekijöiden välisissä
työsuhteissa.

Tulostusalan työehtosopimus 1.3.2018–29.2.2020

Mitä uutta työehtosopimuksessa?

Sopimuskausi on 1.3.2018–29.2.2020.

Palkkaratkaisu on kustannuksiltaan niin sanotun yleisen linjan mukainen.
Sopimus sisältää yhden palkankorotusajankohdan, 1.1.2019. Kaikkien palkkoja korotetaan tuolloin 2,2 % suuruisella yleiskorotuksella.
Sen lisäksi on työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken neuvotellaan 1,0 % suuruisen yrityskohtaisen erän käyttö.
Paikallisen erän ensisijaisena tavoitteena on huomioida yrityksen tai sen yksittäisen kohteen erityisolosuhteet ja vaatimukset työntekijöiden erityisammattitaidolle.
Erä jaetaan yleiskorotuksena kaikille työntekijöille, jos osapuolet eivät löydä yhteisymmärrystä erän käytöstä tai työpaikalla ei voida neuvotella asiasta, koska siellä ei ole luottamusmiestä. Neuvottelut on käytävä tammikuun loppuun mennessä.
Erä toteutetaan 1.1.2019 alkaen.

Lepoaika. Vuorokautisen työn ollessa 6 tuntia pidempi, työntekijälle annetaan työn aikana vähintään puoli tuntia kestävä lepoaika. Sen aikana hän saa esteettömästi poistua työpaikalta.

Korvaava työ. Työntekijälle voidaan osoittaa korvaavaa työtä, joka ei haittaa työntekijän tervehtymistä. Korvaava työ edellyttää työntekijän suostumusta. Työntekijällä on oikeus keskeyttää korvaava työ. Korvaavan työn muista ehdoista sovitaan paikallisesti työntekijän kanssa.

Oma ilmoitus -menettely. Osana sairauspoissaolojen seurantaa ja hallintaa yrityksessä voi olla käytössä oma ilmoitus -menettely. Menettely tarkoittaa sitä, että työntekijä voi ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työantajalle ilman että siitä tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta. Menettely koskee enintään 3 vuorokautta kestäviä työntekijän omia poissaoloja. Työkyvyttömyydestä on ilmoitettava heti sen alkaessa työnantajalle.

Tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat