Muokattu: 08.05.2018 - 11:44

Avainsanat: Työsuojelu, Terveys

Tauotus

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. (Työturvallisuuslaki 31§)

Työnantajan velvollisuus on järjestää työt ja sijaisuudet niin, että kaikki työntekijät pääsevät tauolle myös käytännössä, ei vain teoriassa. Työnantajan tulee antaa ohjeet siitä, miten tauot työpaikalla järjestetään, varsinkin, miten toimitaan kun on jatkuvaa asiakasruuhkaa. Taukoa ei saa sijoittaa työvuoron alkuun eikä loppuun. Mikäli työskennellään yksin, liike on voitava tyhjentää ja sulkea tauon ajaksi.

PAMin neuvottelemista työehtosopimuksista löytyy määräyksiä taukojen antamisesta ja niiden pituudesta. Tauon ajaksi työntekijä voi keskeyttää työn tekemisen. Työn tauottaminen, lepo ja säännöllinen ruokailu ovat välttämättömiä työntekijän terveyden ja työssä jaksamisen kannalta.

 

Uusimmat

Suosituimmat