Muokattu: 10.04.2019 - 15:34

Avainsanat: Tasa-arvo, Työsuojelu, Työelämä

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista käytöstä, jota sen kohde pitää ei-toivottavana. Sillä loukataan joko tarkoituksella tai tiedostamatta sen kohteen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi koskettelua, härskejä tai vihjailevia juttuja, ehdottelua, liian lähelle tulemista, huutelua, kuvia… Olennaista on, että sen kohde pitää sitä ei-toivottavana.

Seksuaalinen häirintä työssä

Tavallisesti työssä esiintyvä seksuaalinen häirintä hahmotetaan työyhteisön sisällä tapahtuvaksi. Palvelualojen erityispiirre on se, että seksuaalista häirintää kohdataan myös, ja erityisesti, asiakkaiden taholta.

PAMin vuonna 2015 tekemässä kyselyssä 45 % palvelualalla työskentelevistä naisista kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää asiakkaan taholta. Miehistä häirintää oli kokenut 16 %.

Mitä tehdä, jos koet työpaikalla häirintää?

Älä jää tilanteessa yksin. Häirinnän kohteena oleminen on raskasta ja sen esiin nostaminen vaatii voimia. Työyhteisössä häirintätapauksen käsittely saattaa myös aiheuttaa ristiriitoja, jotka syövät voimavaroja.

Ole yhteydessä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Samoin PAMin työsuhdeneuvonta auttaa.

Jos sinuun käydään vakavammin fyysisesti käsiksi asiakkaiden tai työtovereiden taholta, ota suoraan yhteys poliisiin. Raiskaus on aina rikos.

Pitkäkestoinen häirintä joka ei ratkea työpaikan omin keinoin pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Jos työnantajan katsotaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan voi edessä olla syyteharkinta. 

Jos häiritsijä on työyhteisön jäsen:

1. Pyydä lopettamaan
Jos koet tulleesi seksuaalisesti häirityksi työpaikalla, on ensimmäinen tehtäväsi tehdä häiritsijälle selväksi, että koet tämän toiminnan epätoivottavaksi ja pyytää tätä lopettamaan sen.
Tämä on tärkeää sen vuoksi, että häirinnässä olennaista on, että häirinnän kohde kokee sen epätoivottavaksi. Voi olla, että häiritsijä tulkitsee tilannetta toisin, eikä ymmärrä häiritsevänsä.

2. Jos homma ei lopu – kerro esimiehelle
Jos häiritsijä ei tästä huolimatta lopeta häiritsevää käytöstään, kerro asiasta esimiehellesi. Jos häiritsijä on esimies, kerro tämän esimiehelle.

Varaudu siihen, että joudut selostamaan, mitä on tapahtunut ja milloin.

Tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työturvallisuuslain mukaan työnantajan on velvollinen puuttumaan tilanteeseen.

Käytännössä työnantajan tulee kehottaa häiritsijää lopettamaan. Jos häirintä ei lopu, työnantaja voi antaa hänelle varoituksen. Viime kädessä työnantaja voi irtisanoa häiritsijän.

3. Jos mitään ei vielälään tapahdu - kerro edelleen
Jos työnantaja ei kerrottuasi kokemuksesi puutu asiaan, häirintä ei lopu tai työnantaja on itse häiritsijä, ota yhteys liiton työsuhdeneuvontaan, tasa-arvovaltuutettuun tai työsuojeluviranomaisiin.

Jos työnantaja ei puutu seksuaaliseen häirintään, menettely tulkitaan tasa-arvolaissa kielletyksi syrjinnäksi. Työnantaja on saattanut myös rikkoa tai laiminlöydä työturvallisuuslain velvoitteitaan.

Jos häiritsijä on asiakas...

1. Pyydä lopettamaan
Voit sanoa asiakkaallekin työpaikalla sovitulla tavalla, että tämän käytös on epätoivottua.

2. Kerro asiasta esimiehellesi
Työnantajan vastuulla on, että työympäristösi on terveellinen ja turvallinen. Työnantajan on annettava ohjeet, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan - annettava esimerkiksi lupa tarvittaessa lopettaa asiakaspalvelu.

Työyhteisön säännöt kuntoon

Työpaikalla tulisi olla valmis suunnitelma ja ohjeet häirintä- ja kiusaamistilanteiden varalle. Silloin olisi valmiiksi mietittynä menettelytavat, kun häirintätapaus tulee esiin. Samalla työpaikka sitoutuisi siihen, että siellä ei hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista. Tällöin kaikki työyhteisön jäsenet tietäisivät, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Samalla voitaisiin sopia, miten menetellään, kun asiakas häiritsee.

Vuonna 2015 PAMin tekemässä kyselyssä vastaajista yli 65 prosenttia oli työpaikassa, jossa ei oltu ohjeistettu, miten seksuaaliseen häirintään tulee puuttua.

Tasa-arvolaki edellyttää yli 30 työntekijän yrityksiltä tasa-arvosuunnitelman laatimista. Sitä varten täytyy selvittää yrityksen tasa-arvotilanne työntekijöille suunnatulla kyselyllä. Mikäli kyselyssä ilmenee seksuaalista häirintää työtovereiden tai asiakkaiden taholta, tasa-arvosuunnitelmaan tulee kirjata toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

LIsätietoa: Härinnästä vapaa työpaikka, Työelämä 2020 hankkeen julkaisu

Uusimmat

Suosituimmat