Muokattu: 21.08.2020 - 14:38

Avainsanat: Terveys, Työsuojelu

Sairastuminen

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset


Sairasajan palkka


PAMin työehtosopimuksissa on sovittu lakia paremmat ehdot sairausajan palkanmaksusta.
Useimmissa sopimuksissa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on työsuhteen kestosta riippuen enimmillään 8 viikkoa. Työehtosopimuksissa on pääasiallisesti sovittu, että Kela maksaa sairausvakuutuksen sairauspäivärahan suoraan työnantajalle jolloin työnantaja maksaa työntekijälle sairausajanpalkan. Muussa tapauksessa Kela voi maksaa päivärahat suoraan työntekijälle ja työnantaja maksaa vain erotuksen.

Sairauspäivärahan suuruus määräytyy verotettujen työtulojen perusteella niin, että pienempituloiset saavat suuremman prosenttiosuuden tuloistaan kuin suurempituloiset. Päivärahaa maksetaan 300 arkipäivältä. Päivärahan saannin estää opiskelu, kuntoutusraha, tapaturmakorvaus tai eläke. Työttömällä on oikeus sairauspäivärahaan 55 sairauspäivän jälkeen.

Mikäli sairaus kestää pidempään kuin työehtosopimuksen palkanmaksuvelvollisuus, Kela maksaa sairauspäivärahan työntekijälle. Työehtosopimuksissa on myös määräykset sairauspoissaolosta ilmoittamisesta, lääkärintodistuksista, sairauden uusiutumisesta sekä työntekijän alle 10 vuotiaan lapsen sairastumisesta. Lisäksi työnantaja antaa työpaikalla tarkemmat ohjeet kenelle ilmoitetaan ja miten todistusten toimittaminen on hoidettava.

Uusimmat

Suosituimmat