Muokattu: 03.08.2020 - 10:45

Avainsanat: Työehdot

Sairastuminen ennen lomaa tai lomalla

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös silloin, jos tiedetään että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai vastaavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi leikkaushoito, jolle sovitaan etukäteen aika.

Työntekijän on muistettava pyytää vuosiloman siirtoa ja toimitettava tarvittaessa todistus työkyvyttömyydestä. Työntekijän tulee saada vahvistus työkyvyttömyyden hyväksymisestä ja loman siirrosta työnantajalta. Lisäksi työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Vaadittava selvitys riippuu alan työehtosopimuksesta, mutta käytännössä se tarkoittaa usein lääkärintodistusta. Esimerkiksi kaupan alalla työntekijän tulee toimittaa vuosiloman aikana sairastuessa lääkärintodistus, ellei työnantaja hyväksy muuta selvitystä tai todistusta. 

On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa työkyvyttömyydestään välittömästi työnantajalle ja toimittaa lääkärintodistuksen, mikäli työnantaja sitä vaatii. Pyyntö ja ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Vuosiloma ei siirry, mikäli sitä ei ole työnantajalta pyydetty.

Siirretty kesäloma tulee antaa lomakaudella (touko-syyskuu) ja talviloma ennen seuraavan toukokuun alkua, mikäli se on mahdollista. Työnantaja päättää siirretyn loman ajankohdan, joka on pääsäännön mukaan ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista

Ulkomailla

Jos sairastut ulkomailla pyydä lääkärintodistukseen ICD-koodi ja työkyvyttömyysaika eli käytännössä vähintään samat tiedot, joita edellytetään myös Suomessa kirjoitetuilta todistuksilta. Todistus kannattaa myös pyytää kirjoittamaan englannin kielellä. Jos työnantaja edellyttää sinun käyvän osoittamallaan lääkärillä lomamatkan jälkeen, kannattaa myös tähän suostua.

Vuosilomalain muutos 1.4.2016

Vuosilomalain muutos tuli voimaan 1.4.2016.  Sillä palautettiin työntekijän omavastuuaika hänen sairastuessaan vuosilomalla ja pyytäessään tästä syystä loman siirtoa.

 

Uusimmat

Suosituimmat