Muokattu: 21.08.2018 - 11:24

Avainsanat: Työelämä

Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle

Määräyksiä siitä, koska raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle, ei lainsäädännössä ole. Parasta on ilmoittaa raskaudesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä parantaa työsuhdeturvaa sekä korostaa odottavaan äitiin kohdistuvia työsuojeluvelvoitteita.

Voiko työntekijä käydä neuvolassa raskauden aikana työajalla?

Lähtökohtana on, että neuvola-ajat sovitaan työajan ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin raskaana olevalla työntekijällä on oikeus käydä tutkimuksissa työaikana ilman palkan menetystä. Poissaolosta ja sen syystä on luonnollisesti ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin.

Voidaanko työntekijä irtisanoa perhevapaan aikana?

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta, perhevapaiden aikana eikä siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita. Perhevapaan jälkeen on oikeus palata aikaisempaan työhön. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja, jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Uusimmat

Suosituimmat