Muokattu: 02.09.2020 - 12:33

Avainsanat: Liittovaalit

PAMin hallitus

Hallitus ohjaa liiton käytännön työtä ja johtaa liittoa, mm. työehtosopimustoimintaa.  Hallitus valvoo sitä, että liittokokouksessa tehdyt linjaukset toteutuvat käytännössä. Se myös ohjaa liiton organisaatiota ja ammattiosastoja toimimaan lakien mukaan sekä tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Hallituksen tehtävänä on pitää huolta liiton toiminnoista liittokokouskauden aikana. Se vastaa liittokokouksen tekemien päätösten etenemisestä ja johtaa liiton toimintaa. hallituksen toimikausi on neljä vuotta ja hallituksen kokouksia on keskimäärin 11 vuodessa.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että liiton ja ammattiosastojen toiminta on liittokokouksessa päätettyjen linjausten sekä voimassa olevien sääntöjen mukaista ja valvoa, että liiton taloutta hoidetaan jäsenten etujen mukaisesti. 

Hallitus seuraa aktiivisesti työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa tapahtuvia liiton jäseniin liittyviä asioita sekä valmistelee liiton valtuustolle esityksiä ja käsiteltäviä asioita.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja liiton esimiesasemassa olevat työntekijät sekä nimeää johtoryhmän. Liiton hallitus vastaa myös liittokokousvaalien toimeenpanemisesta.


Hallituksen jäsenet ja valinta
 

PAMin hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtaajaksi, hänen henkilökohtainen varajäsenenstä, 15 jäsentä ja 3 yleisvarajäsentä.

Hallituksen jäsenet löydät täältä.


Jos hallitusta joudutaan liittokokouskauden aikana täydentämään, valinnan tekee PAMin valtuusto.

PAMin hallituksen jäsenet osallistuvat PAMin valtuuston kokouksiin ja oman alueensa suunnittelupäiville. Osa hallituksen jäsenistä on myös oman alansa sopimusalatoimikunnassa.

Uusimmat

Suosituimmat