Muokattu: 16.06.2020 - 13:36

Avainsanat: Työelämä

Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde ei katkea vapaan aikana, mutta palkanmaksu keskeytyy. Opintovapaan ajalta voi saada taloudellista tukea mm. Kelalta tai Työllisyysrahastolta.

Oikeus opintovapaaseen

Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Hakeminen

Opintovapaan saaminen edellyttää aina erikseen hakemista. Opintovapaan hakemiseen on olemassa oma lomakkeensa, joka tulee täyttää.

Työnantajan oikeus siirtää vapaata

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista enintään 6 kuukaudella, jos sen myöntäminen työntekijän hakemana aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle

Jos koulutusta, johon työntekijä on hakenut, järjestetään harvemmin kuin 6 kuukauden välein, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Lue lisää opintovapaasta: 

Opintovapaalaki

Työsuojeluhallinnon verkkosivut

  Kansio

Materiaalit

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
Opintovapaahakemus - KB

Uusimmat

Suosituimmat