Muokattu: 23.08.2018 - 15:57

Avainsanat: Lainsäädäntö

Oikeudenkäynti, sanastoa

HENKILÖHAHMOT JA SANASTO KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Kantaja = oikeudenkäynnin vireille panija, vaatimusten esittäjä
Vastaaja = se, jota vastaan vaatimukset esitetään
Päämies = lakimiesten käyttämä ilmaisu henkilöstä, jota avustetaan tai jonka puolesta toimitaan
Avustaja / asiamies = lakimies, joka avustaa päämiestään oikeudenkäynnissä ja toimii päämiehensä puolesta oikeudenkäyntiin liittyvissä kysymyksissä
Asianosainen = Henkilö, jota juttu koskee
Käräjätuomari = valmisteluistunnossa nähtävä käräjätuomari, joka ratkaisee asian
Käräjäsihteeri = valmisteluistunnossa nähtävä henkilö, joka pitää pöytäkirjaa eikä puhu mitään

Haastehakemus = asiakirja, jossa kantaja esittää vaatimuksia vastaajaa kohtaan. Juttu tulee käräjäoikeuteen vireille haastehakemuksella.
Haaste = käräjäoikeuden vastaajalle antama kehotus vastata haastehakemukseen määräajassa
Vastine = kirjelmä, jolla vastaaja yleensä vastustaa esitettyjä vaatimuksia
Kirjallinen lausuma = kirjelmä, jolla usein vastataan oikeuden pyytämiin lisäselvityksiin
Todistelu = esitetään asiakirja tai kuullaan henkilöä, jolla on vaikutusta riidan ratkaisemisen kannalta
Tyytymättömyyden ilmoitus = hävinneen osapuolen ilmoitus käräjäoikeudelle siitä, ettei hän hyväksy päätöstä

Uusimmat

Suosituimmat