Muokattu: 05.05.2020 - 11:24

Avainsanat: Palkkataulukko, Työehtosopimus, Edunvalvonta, Työehdot

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Muuttopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan muuttopalvelualan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Muuttopalvelualalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden tilaamista, kuljettamista, siirtämistä, näihin liittyvää pakkaamista, purkamista, asennusta, kalustejärjestelyjä sekä näitä tukevaa suunnittelua, neuvontaa ja vastaavaa toimintaa. Sopimus on normaalisitova.

 

Neuvotteluosapuolet

Sopimuksen neuvottelevat Palvelualojen ammattiliitto ja Palvelualojen työnantajat PALTA.

Huom! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. 

Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä ja yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista. 

Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

 

Sopimuskausi

Työehtosopimuksen kausi on 24 kuukautta eli sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Aiempi työehtosopimus oli voimassa 1.3.2018 – 29.2.2020 : Muuttopalvelualan työehtosopimus 
(uusi työehtosopimus on työn alla, se päivitetään tähän kun valmistuu)

Palkkataulukot 1.7.2020 alkaen

 

Mitä uutta sopimuksessa edelliseen verrattuna?

Tiiviisti: Jaksotyöajan käyttöön laajennuksia.

Palkankorotukset: 1.7.2020 1,3% ja 1.6.2021 1,9%.

Jaksotyössä työaika voi olla myös 2 x 2 viikkoa ja 3 x 2 viikkoa aiemman 2 x 3 viikkoa -jakson sijaan.

Ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavan rahana.

Tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon työsuhteen keston estämättä. Työtapaturma ei katso aikaa tai paikkaa, mutta huolellinen perehdyttäminen vähentää tapaturman riskiä. Jos tällainen kuitenkin tapahtuu, niin työntekijä on turvatummassa asemassa  ansiotason säilymisen osalta.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat