Muokattu: 10.04.2018 - 14:56

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu, Luottamusmies

Luottamushenkilöt työparina

Mitä tekee valtuutettu, mitä luottamusmies?

Työsuojeluvaltuutetun vastuulle kuuluvat työpaikan fyysiset olosuhteet, turvallisuuden hallinta ja työaikasuojelu. Myös työpaikan ilmapiiri, johtamiskulttuuri ja kuormitustekijät, mukaan lukien ylityömäärät, ovat työsuojelun toimikenttää.

Luottamusmiehen aluetta on ollut perinteinen edunvalvonta, työehdot, työsopimuksiin ja työehtosopimukseen liittyvät tulkintaerimielisyydet, irtisanomiseen ja palkkoihin liittyvät asiat.

Nykyään työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen vastuualueet menevät limittäin aiempaa enemmän. Esimerkiksi luottamusmiestä kiinnostavat ylitöiden määrät oikean palkan ja osa-aikaisten työsuhteiden näkökulmasta, ja työsuojeluvaltuutettua ylikuormittumisen uhan näkökulmasta.

Parhaimmillaan työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies toimivat työparina tukien toisiaan ja arvioiden eteen tulevia asioita useasta näkökulmasta.

Uusimmat

Suosituimmat