Muokattu: 24.08.2018 - 15:00

Avainsanat: Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu, Myymälätyö, Varastot

Luottamushenkilöiden vapautusajat ja korvaukset kaupan alalla

Luottamusmiehet

Korvaus

Yrityksen luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä):

Korvaus 1.4.2018 alkaen:

Korvauksia ei koroteta 1.4.2019.

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kk
20 – 49 42
50 – 149 74
150 – 299 105
300 – 499 159
500 – 799 201
vähintään 800 sovitaan paikallisesti

Vapautusajat 

 

Työstävapautusaikaan oikeutetut 

Alla esitetyn taulukon mukainen työstävapautusaika annetaan ainoastaan yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita. Yrityksen luottamusmiehelle annetaan työstävapautusaikaa hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:

Työntekijöiden lukumäärä Tuntia / viikko
20 – 49 3
50 – 149 5
150 – 299 12
300 – 499 20
500 – 799 30
vähintään 800 kokonaan työstä vapaa

Luottamusmiehen työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan luottamusmieskauden ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

 

Työsuojeluvaltuutetut 

Korvaus 1.4.2018 alkaen:

Korvauksia ei koroteta 1.4.2019.

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kk

20 – 49

42

50 – 149

74

150 – 299

105

300 – 499

159

500 – 799

201

vähintään 800 sovitaan paikallisesti

Työstävapautusajat

 

Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työstävapautusaikaa työpaikan työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä).

Työntekijöiden lukumäärä Työstävapautusaika tuntia / viikko
10 – 19 2
20 - 49 3
50 - 149 5
150 - 299 12
300 - 499 20
500 - 799 30
Vähintään 800 kokonaan työstävapautettu
 

Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan työsuojeluvaltuutetun toimikauden ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

Uusimmat

Suosituimmat