Muokattu: 09.12.2019 - 17:28

Avainsanat: Luottamusmies

Luottamushenkilöiden korvaukset ja vapautusajat vartiointialalla

Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille annetaan vapaata omasta työstä, jotta he voivat hoitaa luottamustehtäväänsä. Vain aivan pienimmällä työpaikoilla ei saa vapaata. Lisäksi työnantaja maksaa heille korvauksen tehtävän hoidosta.

Vapautus työstä
Luottamusmiestehtäviä varten pääluottamusmiehelle annetaan vapaata työstä kolmiviikkoisjaksossa ja maksetaan korvausta kuukausittain 1.1.2019 lukien seuraavan taulukon mukaan:

Työntekijöiden määrä Vapaa tunteina Korvaus/kk
5 - 49 - 191 euroa
50 - 99 9 108 euroa
100 - 150 21 129 euroa
151 - 250 30 150 euroa
251 - 400 42 170 euroa
401 - 500 72 191 euroa
yli 500  kokonaan vapautettu 263 euroa


Osaston luottamusmiesten korvaukset
Alue- tai työosaston luottamusmiehille maksetaan 108 euroa kuukaudessa luottamusmiestehtävien hoitamisesta.

Vapaan määrittäminen
Työntekijämäärä todetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Jos työntekijämäärässä tapahtuu tämän jälkeen olennaisia muutoksia, todetaan muutoksen vaikutukset työnantajan tai pääluottamusmiehen sitä pyytäessä. Vapaan määrää noudatetaan seuraavaan tarkistukseen saakka.

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamies

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan sama korvaus kuin pääluottamusmiehelle ja työsuojeluasiamiehelle maksetaan sama korvaus kuin alueluottamusmiehelle (tes 56 §:n taulukko).

Uusimmat

Suosituimmat