Muokattu: 07.08.2020 - 14:54

Avainsanat: Edunvalvonta, Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu

Luottamushenkilöiden korvaukset ja vapautusajat ohjelmapalvelualalla

Ohjelmapalveluala

23 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

1. Korvaukset ja työstävapautusajat

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä korvausta seuraavasti:

Työntekijämäärä

Korvaus €/kk

1.2.2020 lukien

 25 - 200  74
201 - 300 109
301 - 400 138
yli 400 - 167

 

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle järjestetään säännöllistä vapautusta työstä seuraavasti:

Työntekijämäärä

Vapautustunteja/

3 viikkoa

 25 - 50   6
 51 -   70   9
 71 -   90  12
 91 -  110  14
111 - 150  20
151 - 200  25
201 - 300  38
301 - 400  50
401 - 500  64

 

Taulukon mukaisesta työntekijämäärän alarajasta poiketen työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tarvittaessa käyttää enintään 3 tuntia vapautusaikaa kutakin kolmiviikkoisjaksoa kohden.

Työntekijämäärän ollessa enintään 24 voivat työnantaja ja luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu sopia mahdollisesta vapautuksesta ja korvauksesta paikallisesti.

Uusimmat

Suosituimmat