Muokattu: 19.05.2020 - 16:59

Avainsanat: Työttömyyskassa

Lomautettu henkilö voi saada ansiopäivärahaa

Huom! Jos sinut on lomautettu koronaepidemian vuoksi, kannattaa tutustua myös lyhyisiin toimintaohjeisiimme verkkosivuillamme. Epidemian vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia esimerkiksi omavastuuaikaan ja työssäoloehtoon liittyen:
Lomautus koronan vuoksi? - toimi näin

Sisällysluettelo (klikkaa linkkiä, niin pääset valitsemaasi otsikkoon)

Yleistä ansiopäivärahasta ja sen hakemisesta
Ansiopäivärahaa, kun viikoittaista tai päivittäistä työaikaa on lyhennetty
Lomautus, vuosiloma ja ansiopäiväraha

 

Yleistä ansiopäivarahasta ja sen hakemisesta

Ansiopäivärahaa maksetaan 17-64-vuotiaille, mutta lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa voi saada myös 65–67-vuotias henkilö silloin, kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahaa voidaan maksaa vain työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella. Tästä syystä lomautetun on ilmoittauduttava te-toimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi ja haettava kokoaikatyötä.

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voi lähettää kahdelta viikolta ja sen jälkeen aina neljän viikon tai kuukauden välein. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lomautustodistuksesta.  Koronaepidemian aikana työttömyyskassa toivoo, että lähetät käsittelyn varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi myös palkkatodistuksen, vaikka työttömyyskassa saakin palkkatiedot tulorekisteristä.

Kun hakijan työssäoloehto (26 työviikkoa) täyttyy, maksamista ennen otetaan 5 arkipäivän pituinen omavastuuaika, pääsääntöisesti kuitenkin enintään kerran vuodessa. Omavastuuaika on kerättävä 8 viikon kuluessa. Lomautustilanteissa voi omavastuuaika joskus jäädä kertymättä, jos lyhyttä lomautusta seuraa yli 8 viikon työjakso ennen uutta lyhyttä lomautusta. Tällöin päivärahaa ei lomautusajalta voida maksaa.

Jos päivärahaa on maksettu aiemmin, mutta työssäoloehto ei vielä täyty, maksaminen aloitetaan heti ensimmäisestä lomautuspäivästä.

Ansiopäivärahaa, kun viikoittaista tai päivittäistä työaikaa on lyhennetty

Mikäli lomautus ei ole kokoaikainen, vaan on tehty viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päivärahahakemukseen on merkittävä tehdyt työtunnit. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä.

Päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on korkeintaan 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työaikaa tarkastellaan lomautustapauksissa viikoittain. Jos henkilö tekee työviikon aikana kokonaisia työpäivä ja on osan päivistä kokonaan lomautettu, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Jos hänen työpäiviään on lyhennetty, päivärahaa maksetaan soviteltuna viideltä päivältä.

Esimerkki 1: Työntekijä tekee täysiä työpäiviä ma-ke ja kokonaan lomautettuna to-su. Hänelle maksetaan kyseisellä viikolla täyttä päivärahaa kahdelta päivältä.

Esimerkki 2: Työntekijä on lomautettu työpäivää lyhentämällä. Hän tekee kolme puolikasta työpäivää ma-ke ja on kokonaan lomautettu to-su. Hänelle maksetaan soviteltua päivärahaa kyseiseltä viikolla viideltä päivältä.

Esimerkki 3: Osa-aikatyötä tekevä työntekijä lomautetaan. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Hänen ansiopäivärahansa sovittelujakso säilyy normaalina eli esimerkiksi kuukautena. 

Lomautus, vuosiloma ja ansiopäiväraha

Vuosiloma, lomapalkka ja lomaraha voivat vähentää lomautetun päivärahaa. Se miten ne vaikuttavat, riippuu siitä, ovatko loma ja siitä saatavat korvaukset kertyneet kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä. Lisäksi lomapalkan ja lomarahan maksupäivällä on merkitystä, sillä nk. sovittelu tehdään siinä työttömyysturvan hakujaksossa, jossa tulo, esim. lomaraha, on maksettu.

Kokoaikatyöstä ansaittuina lomapäivinä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Koska oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole, kokoaikatyöstä ansaittua lomapalkkaa ja lomarahaa ei soviteta yhteen työttömyyspäivärahan kanssa. Siksi ei myöskään niiden maksupäivällä ole merkitystä. Kokoaikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on yli 80% kokoaikatyön työajasta.

Osa-aikatyöstä ansaitulta loma-ajalta on oikeus työttömyyspäivärahaan. Lomapalkka ja lomaraha kuitenkin vähentävät tuolloin työttömyyspäivärahaa, kun tehdään nk. sovittelu. Sovittelu tehdään aina siinä päivärahan hakujaksossa, jossa lomapalkka ja lomaraha on maksettu hakijan tilille. Osa-aikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on enintään 80% kokoaikatyön työajasta.

Uusimmat

Suosituimmat