Muokattu: 11.12.2018 - 12:54

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta, joka korvaa työmatka- ja muuttokuluja. Avustusta voi saada myös työsuhdetta edeltävään työhön liittyvään koulutukseen. Työttömyyskassa tutkii avustuksen edellytykset itsenäisesti. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa ajasta, johon hakemus kohdistuu.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka saa työttömyysetuutta liikkuvuusavustuksen perusteena olevan työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa. Työsuhteen tulee kestää vähintään 2 kuukautta. Vuodenvaihteesta alkaen liikkuvuusavustusta on voitu maksaa myös siinä tapauksessa, että työtä on alle 18-tuntia viikossa. Työn on oltava työsuhteessa tehtävää eli liikkuvuusavustusta ei makseta, jos kyseessä on yritystoiminta.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja siihen voi saada lapsikorotusta. Etuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Osa-aikatyötä tekevälle avustusta maksetaan työpäiviltä. Avustusta maksetaan kuukauden ajalta, jos työsuhteen pituus on 2 kuukautta. Jos työsuhteen pituus on 3 kuukautta, etuutta maksetaan 1,5 kuukautta ja vähintään 4 kuukautiseen työsuhteeseen etuutta maksetaan 2 kuukauden ajalta. Enimmäiskesto ei pitene, vaikka etuutta maksettaisiin vähemmältä kuin viideltä päivältä viikossa.

Kokoaikatyössä edestakaisen työmatka-ajan on oltava työsuhteen alkaessa keskimäärin yhteensä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä keskimäärin yhteensä yli 2 tuntia päivässä. Liikkuvuusavustukseen voi saada myös korotusosan, joka maksetaan, jos työpaikka (tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka) sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Uusimmat

Suosituimmat