Muokattu: 26.06.2020 - 13:25

Lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi tehdyt poikkeukset

Työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön on tehty koko joukko muutoksia, joilla yritetään parantaa niin ihmisten kuin yritystenkin mahdollisuuksia selviytyä koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Määräaikaisia muutoksia on jatkettu vuoden loppuun saakka.
 

Keräämme tälle sivulle väliaikaiset muutokset. Sivu on päivitetty viimeksi 24.6.
Muualta PAMin sivuilta voit löytää tietoa normaalisti voimassaolevasta lainsäädännöstä. Siksi tiedot voivat olla ristiriidassa tässä esitettyjen kanssa. Tässä oleviin teksteihin pyritään laittamaan merkintä myös poikkeusajan ulkopuolella voimassaolevista säännöistä.

Moni oheisista lainsäädäntömuutoksista on neuvoteltu määräaikaiseksi pykäläksi myös PAMin työehtosopimuksiin mm. sen varmistamiseksi, ettei työehtosopimus estä näiden poikkeusmääräysten soveltamista ko. alalla. 

Poikkeukset ovat voimassa pääasiassa ajalla 1.4.-31.12.2020.

PAMin sopimat määräaikaiset työehtosopimuksen muutokset löydät täältä

Sisältö (klikkaa perille)

Lomautukset

Työsopimuslain mukaan työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle lomautusilmoitus vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää) ennen lomautuksen alkua. 

Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään. 

Määräaikainen työsuhde

Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikainen työntekijä samoin ehdoin kuin toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevan työntekijä. Normaalisti määräaikainen työsuhde estää lomautuksen muutoin kuin niissä tilanteissa, joissa sijaistetaan toista työntekijää. 

Työsuhteen koeaika

Työntekijän työsopimuksen voi purkaa koeajalla myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, mikä ei normaalisti ole mahdollista.

Irtisanotun takaisinottovelvoite

Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. 9 kuukauden takaisinottovelvollisuusaika koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-31.12.2020 taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Työttömyysturva

Perusteiden selvitys
Työntekijät, jotka työnsä ohella opiskelevat tai harjoittavat yritystoimintaa, voivat saada työttömyysetuutta lomautuksissa ilman, että opiskelua tai yritystoimintaa erikseen selvitetään TE-toimistossa. Väliaikainen muutos on voimassa 31. heinäkuuta asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16. maaliskuuta tai sen jälkeen.

Ansiopäivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta 

Ansiopäivärahaa maksetaan myös 5 päivän omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Tämä koskee kaikkia niitä, joiden omavastuuaika eli käytännössä työttömyys tai lomautus alkaa 16.3. - 31.12.2020.  

Työssäoloehto puolittuu 

 Työssäoloehto antaa oikeuden työttömyyspäivärahaan ja ansiopäivärahaan. Palkansaajan työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty.

Jotta voi saada ansiopäivärahaa, on pitänyt olla yhtä pitkään työttömyyskassan jäsen kuin mitä työssäoloehtokin on. Nyt jäsenyyttä vaaditaan siis vähintään 13 viikkoa, kun aika normaalisti on 26 viikkoa. 

Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Päivärahan enimmäismaksuaika ei  myöskään saa olla kesken. Käytännössä se on kesken silloin, jos hakija on jo saanut päivärahaa. 

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Heidän työssäoloehtonsa laskee väliaikaisesti 26 viikkoon.

Enimmäismaksuaika ei kulu

Lomautuksen perusteellamaksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä (300-500). Enimmäismaksuaika tarkoittaa enimmäisaikaa, jolta työttömyysturvaa voi saada.

Muutos koskee sekä kokonaan lomautettuja että lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle lomautettuja. Muutos koskee kaikkia sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen. 

Lomautettujen enimmäisaikalaskuri ei kerry, kun päivärahaa maksetaan ajalta 16.3. – 31.12.2020. 

Kesäkuussa 2020 lakia muutettiin vielä siten, että enimmäismaksuajan jäädyttäminen koskee myös kokonaan tai osittain työttömiä 1.7.-31.12.2020.

Yksinyrittäjille väliaikaisesti työmarkkinatukea

Freelancerit ja yksinyrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea.  Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellytä nyt yritystoiminnan lopettamista kuten normaalisti.

Käytännössä työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt ja yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Töiden ja tulojen vähemisen on johduttava koronasta. 

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista eikä yrityksen lopettamistoimia kuten normaalisti.

Tuen saaminseksi yrittäjän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon. Työmarkkinatuen maksaa Kela

Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Suojaosa kasvaa

Sovitellun päivärahan suojaosa 300 euroa nousee väliaikaisesti 500 euroon kuukaudessa.  Vastaavasti 4 kalenteriviikon aikana suojaosa nousee  279 eurosta 465 euroon. 

Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan.

Yli 500 euron menevä palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä euroa kohden.

Suojaosan muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Suojaosa on 1.11 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla taas 300 euroa.

Liikkuvuusavustus lyhyempään matkaan

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan työn, jossa edestakainen työmatka kestää yli 2  tuntia. Aiemmin kokoaikatyössä vaadittiin työmatkan kestävän 3 tuntia, jotta oli oikeutettu liikkuvuusavustukseen. Osa-aikatyössä aika on ollut aiemminkin 2 tuntia.

Kahden tunnin työmatkaedellytys  koskee lain voimaantulon jälkeen ennen 1.11.2020 alkavia työsuhteita. 

Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 2 kuukauden ajan. 

 

Muutoksia työttömyysturvan hakemiseen ja maksatukseen

Seuraavien väliaikaisten  muutosten tavoitteena on nopeuttaa hakemusten käsittelyä työttömyyskassassa. Ne ovat voimassa 11.5.-31.10.2020.

Työttömyysturvan sovittelujakso ja etuuden hakujakso ovat molemmat jatkossa aina 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kokonainen kuukausi, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole. Sovittelujakson aikana maksetut palkkapäivien mukaiset palkat ja palkan perusteena oleva työaika huomioidaan etuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Kun yrittäjä hakee työttömyysturvaa koronaepidemian aiheuttamien yritystoiminnan tuloissa tapahtuneiden muutosten vuoksi,  ei hakemusperusteena voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa. Niinpä väliaikaisen lain mukaan työttömyysturvan sovittelu tehdään yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Hakijan erotelee itse omat tulonsa ja menonsa. 

 

Työttömyyskassalla on väliaikaisesti mahdollisuus alkaa maksaa työttömyysetuutta ennakkona  hakemuksen perusteella tekemättä siitä varsinaista päätöstä, jos kassa arvioi, ettei se kykene kohtuullisessa tai lain mukaisessa ajassa sitä käsittelemään. Ennakko vähennettäisiin myöhemmin myönnettävästi työttömyysetyydesta. Ennakkomaksun käyttöönottaminen on työttömyyskassojen harkinnassa.

Uusimmat

Suosituimmat