Muokattu: 22.06.2020 - 15:25

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus, Palkkataulukko, Työehdot

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Kuvavalmistamoita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

 

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala
Kuvanvalmistamoita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu Palvelualojen työnantajaliitto Paltaan kuuluvien kuvavalmistusta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien PAMiin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja työehdot.

Sopimuskausi
Työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.
Aiempi työehtosopimus oli voimassa 1.2.2018–29.2.2020

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus 1.4.2020 - 28.2.2022

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kiky-sopimukseen liittyvät ilmaistunnit poistuvat 31.12.2020. 
Lisäksi tuli muutoksia työntekijän kouluttamiseen, liukuvasta työajasta sopimiseen ja palkanmaksuun.

Palkankorotukset

Vuosi 2020

  • 1.7.2020 1,3 % yleiskorotuksena ja palkkatason kuvaajiin
  • 1.6.2021 1,9 % yleiskorotuksena ja palkkatason kuvaajiin
  • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin 1.7.2020 3,2 %

Koulutus- ja kehittämistilaisuudet 1.1.2021 alkaen
Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi kehittämistilaisuuksia enintään 16 tuntia kalenterivuodessa. Ko. ajalta maksetaan yksinkertainen palkka.

Liukuvasta työajasta voidaan paikallisesti sopia niin, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä päivittäisen työaikansa sijoittamisesta.
Palta ja Pam pitävät hyvänä, että liukuvan työajan raamit sovitaan luottamusmiehen tai muutoin yhdessä henkilöstön kanssa.

Työpalkat maksetaan kerran kuukaudessa, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita.
Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuajan muuttumisesta hyvissä ajoin, viimeistään 2 kuukautta ennen maksupäivän vaihtumista.

Työsuojelun toimintaohjelmassa on huomioitava häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta menettelytapaohjeet, joiden tulee kattaa työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi ohjeet asiakkaiden taholta tapahtuvan häirinnän käsittelyyn.

Perehdytys
Jokainen työpaikalla työskentelevä työntekijä on työsuhdemuodosta riippumatta perehdytettävä huolellisesti työtehtävään ja työturvallisuuteen. 

Tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 päivän palkalliseen jaksoon työsuhteen keston estämättä.

Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä, että työpaikoilla pyritään käymään esim. kehityskeskustelujen yhteydessä kerran vuodessa myös palkkakeskustelu työntekijöiden henkilökohtaisesta palkanmääräytymisperusteesta. 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Uusimmat

Suosituimmat