Muokattu: 16.06.2020 - 09:00

Avainsanat: Työelämä, Työsuojelu, Terveys

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus on ammatillinen työ- ja toimintakykyä tukeva ja edistävä kuntoutusmuoto. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä ja edistää työelämässä pysymistä. Kuntoutuksen aikana löydetään keinoja oman työkyvyn hallintaan ja voimavarojen lisäämiseen arjessa. KIILA-kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Kurssilla paneudutaan kuntoutujan terveyden edistämiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen sekä annetaan neuvoja hyvistä työn tekemisen tavoista, terveydestä, liikunnasta, stressin hallinnasta ja muista fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen jaksamiseen ja työpaikkayhteisöön liittyvistä aiheista. Jotta kuntoutus onnistuisi asetettujen tavoitteiden mukaisesti, edellytyksenä on osallistujan oma aktiivisuus kuntoutuksessa ja sen ulkopuolella.

Kuntoutuksen kokonaiskesto on 1–1,5 vuotta ja siihen sisältyy sekä yksilö- että ryhmäjaksoja. KIILA-kuntoutuskurssin sisällöstä ja ohjauksesta vastaa työryhmä, johon kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, työelämän asiantuntija ja sosiaaliohjaaja sekä muiden ammattiryhmien edustajia ryhmän tarpeen mukaan. Kuntoutuskokonaisuus muodostuu kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä osasta sekä päätösosasta.

Hakuohjeet KIILA-kuntoutukseen ja usein kysytyt kysymykset löydät alempaa tältä sivulta.

 

Käynnissä olevat kuntoutukset

 

PAM ry:n vartiointialan työntekijöiden KIILA-kuntoutus
Kelan kurssinumero: 76242 (haku päättynyt)

KIILA-kuntoutus järjestetään Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Tutustu kurssin esitteeseen täällä.

Kurssin rakenne ja aikataulu
Tilannearviointipäivä aikavälillä 16.10.–18.10.2019 (1 päivä/henkilö)
Yhteydenotto marraskuussa 2019
1. ryhmäjakso 23.3.–27.3.2020 (5 vuorokautta)
2. ryhmäjakso 7.9.–11.9.2020 (5 vrk)
3. ryhmäjakso 16.11.–18.11.2020 (3 vrk)

Loppuarviointi marras-joulukuussa 2020

.

PAM ry:n kiinteistönhoitajien ja siivoojien KIILA-kuntoutus
Kelan kurssinumero: 76298 (haku päättynyt)

KIILA-kuntoutus järjestetään Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla. Tutustu kurssin esitteeseen täällä.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän (majoitusmahdollisuus) sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä.

Kurssin rakenne ja aikataulu
Yksilöpäivä aikavälillä 23.9.–22.11.2019 (1 vuorokausi)
1 asiantuntijakäyntikerta aikavälillä 23.9.–22.11.2019
Ryhmäjakso 25.11.–29.11.2019 (5 vrk)
2 yksilökäyntikertaa aikavälillä 2.12.2019–29.8.2020
Ryhmäjakso 31.3.–3.4.2020 (4 vrk)
Ryhmäjakso 31.8.–3.9.2020 (4 vrk)
1 yksilökäyntikerta aikavälillä 4.9.–3.11.2020

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia.

.

PAM ry:n majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden KIILA-kuntoutus
Kelan kurssinumero: 76574 (haku päättynyt)

KIILA-kuntoutus järjestetään Kuntoutuskeskus Ruissalossa Turussa. Aloitus on marraskuussa 2019. Tutustu kurssin esitteeseen täällä.

Kurssin rakenne ja aikataulu
Kurssiin sisältyy yksilöpäiviä ja ryhmäjaksoja.

Kurssipäivät
Yksilöpäivä aikavälillä 11.11.2019–24.1.2020
Yksi käyntikerta aikavälillä 11.11.2019–24.1.2020
Ryhmäjakso 27.1.–31.1.2020 (5 vuorokautta)
Kaksi käyntikertaa aikavälillä 3.2.–6.11.2020
Ryhmäjakso 25.5.–28.5.2020 (4 vrk)
Ryhmäjakso 9.11.–12.11.2020 (4 vrk)
Yksi käyntikerta aikavälillä 16.11.2020–8.1.2021

.

Hakuohjeet & usein kysytyt kysymykset


MITÄ KIILA-KUNTOUTUS ON?
KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka korvaa aiemman TYK-kuntoutuksen. Kela lakkautti ASLAK-kuntoutuksen vuonna 2015. KIILA-kuntoutuksessa korostuu uudella tavalla yhteistyö kuntoutujan, kuntoutuslaitoksen, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän ammatillista työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. KIILA-kuntoutus on yhdistelmä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Se mukautuu kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin.

KENELLE?
KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville
- jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa
- joiden työkykyä heikentää sairaus tai vamma, ja sen arvioidaan vaikuttavan lähivuosina työkykyyn ja työssä pysymismahdollisuuksiin
- joiden kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on selvitetty työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa.
Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti; sairaus on vain osa kokonaisuutta.

MITEN KUNTOUTUS TOTEUTETAAN?
Kuntoutus toteutuu avo- ja laitosmuotoisena. Avomuotoinen kuntoutus sisältää 10–13 ryhmämuotoista avovuorokautta, joihin sisältyy majoitusmahdollisuus, 1 yksilöllinen avopäivä sekä 2–4 yksilöllistä käyntikertaa. Jaksoihin sisältyy yhteystyökokous, johon myös esimiehen ja PAMin edustajan on tarkoitus osallistua.

Kurssijaksot ajoittuvat 1–1,5 vuoden ajalle riippuen kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.. PAMin Kiila-kuntoutuskurssit ovat ammattialakohtaisia ja valtakunnallisia. Kuntoutuskurssille mahtuu 8 kuntoutujaa.

MIKÄ ON KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ?
Kuntoutusprosessi toteutetaan jokaiselle kuntoutujalle henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Sisältö muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. Ryhmäjaksot tarjoavat tukea ammatillisiin asioihin.

Ammatillisen teeman sisältö käsittelee työhön ja ammattiin liittyviä asioita, kuten työn muutoksia ja vaatimuksia, työn nykytilaa ja sujumista, ammatillista kehitystä ja osaamista, kuormittumista sekä voimavaroja ja palautumista. Esimies on tiivisti tässä prosessissa mukana.

Terveysteeman sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä, kuten terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, harrastuksia, elämäntilannetta ja perhetilannetta.

MITEN VOIN HAKEA?
Ennen kuin hakija voi hakea KIILA-kuntoutuskurssille, hänen on haettava omalta työterveyshuollolta tai omalta hoitavalta lääkäriltä (jos työterveyshuoltoa ei ole) B-lääkärinlausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.

Hakijan on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka saa tulostettua Kelan nettisivuilta. Lisäksi tarvitaan hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200, jonka myös saa tulostettua Kelan sivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan hakijan asuinpaikan Kelan toimistoon.

Lomakkeet voi myös täyttää ja lähettää Kelan sähköisen palvelun kautta. Sähköisesti hakiessasi voit liittää sekä täytetyn ammatillisen selvityksen että B-lääkärilausunnon sähköiseen kuntoutushakemuslomakkeeseen. Hakemukseen tulee merkitä sen KIILA-kuntoutuskurssin nimi ja numero, johon haetaan. Kuntoutuspaikat täytetään valintakriteerit täyttävien hakemusten kesken tulojärjestyksessä.

MITEN TOIMEENTULO KUNTOUTUSAJALTA?
Kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle maksetaan Kelan kuntoutusrahaa, jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, tai osakuntoutusrahaa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta. Kuntoutuksessa kuntoutusrahan suuruus on noin 75 % vuosityötuloista. Kuntoutusrahan määrä voi perustua hakijan viimeiseen vahvistettuun verotukseen tai kuntoutusta edeltävien kuuden kuukauden työtuloon. Kelalta saat tarkempaa tietoa tästä.

MITEN MATKAKULUT HOIDETAAN?
Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 euroa per suunta. Kysy lisätietoja Kelalta.

MISTÄ TOIMEENTULOA OMAVASTUUPÄIVÄLTÄ?
PAM maksaa jäsenilleen ansionmenetyskorvausta PAMin kuntoutuskurssin omavastuupäivältä. Hakemus täyttöohjeineen löytyy täältä.

Voit kysyä KIILA-kuntoutuksesta PAMin sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Lisätietoa KIILAsta löytyy myös Kelan sivuilta.

  Kansio

Materiaalit

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
pam-kaupanalan-kiila-espoo2019.pdf - KB

Uusimmat

Suosituimmat