Muokattu: 07.08.2020 - 14:05

Avainsanat: Edunvalvonta, Matkailuala, Työehdot, Palkkataulukko, Työehtosopimus

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Työehtosopimuksella sovitut ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 20.3. Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä, yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista, sairauspoissaoloista ilmoittamista sekä oikeutta alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset.

 

Työehtosopimus 1.11.2019 – 31.10.2021

Palkat

Uuden sopimuksen mukaan palkankorotukset vuodelle 2020 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies.

Jollei luottamusmiestä ole tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yrityksessä yksimielisyyttä, palkankorotus (ja vähimmäispalkat) määräytyy kaupan alan palkkaratkaisun mukaisesti. 

Toisen vuoden palkkaratkaisusta sovitaan vuoden 2020 lokakuussa.

Yleiskorotus ja palkkataulukot 1.2.2020

Kiky

Kilpailukykysopimuksen mukaisten työajanpidennysten jatkosta sovitaan PAMin ja MaRan työryhmässä vuoden 2020 aikana. Työryhmässä on otettava huomioon työmarkkinoilla tapahtuvat ratkaisut.

Mitä uutta edelliseen sopimukseen verrattuna?

  • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta. Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.
  • Työsuhteen alussa voidaan solmia koeajasta, jonka mahdollinen pituus piteni lain nyt sallimaan 6 kuukauteen. Aiemmin se oli 4 kuukautta, joka oli aiemmin lain maksimi. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat