Muokattu: 09.04.2020 - 14:30

Avainsanat: EU, Kansainvälinen toiminta ja ulkomaat

Eurooppalainen yritysneuvosto EWC

Monikansallisissa yrityksissä tuli vuonna 2004 hyväksytyn ja vuonna 2009 uudistetun EWC- direktiivin (2009/38/EY) mukaan perustaa eurooppalainen yritysneuvosto EWC, mikäli työnantaja tai vähintään kahden maan työntekijät, sellaisen haluavat.

Edellytyksenä on, että monikansallisessa yrityksessä on yhteensä vähintään 1000 työntekijää EU/ETA-maissa ja näissä kahdessa on oltava vähintään 150 työntekijää kussakin.

Pelkästään direktiivin varassa ei oikeutta säädellä, vaan kukin EU/ETA maa on sisällyttänyt direktiivin määräykset oman maansa lakiinsa. Suomessa ne löytyvät laista yhteistoiminta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä, joka tuli voimaan 15.6.2011.

Työntekijöiden edustajat ja yrityksen johto tekevät Eurooppa-tason yhteistoiminnasta sopimuksen, jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. EWC-sopimus tehdään sen maan lain mukaan, jossa yrityksellä on pääkonttori.

Eurooppalainen yritysneuvosto (EWC) on työntekijöiden valitsema ryhmä edustajia, jotka yhteistoiminnassa yrityksen johdon kanssa osallistuvat työntekijöitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu kaikista niistä EU/ETA-maista, joissa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla kunkin maan lain mukaan.

EWC on siis työntekijöiden elin. Se on monikansallisten yritysten työntekijöiden edustajien kohtaamispaikka, jossa edustajilla on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi vähintään laissa määritellyistä asioista.

EWC-asioista on tehty monia oppaita. Suosittelemme kuitenkin, että otatte yhteyttä PAMiin heti kun yrityksessänne aletaan puhua Eurooppalaisesta yritysneuvostosta EWC:stä. Järjestäytymisalan yrityksiä, joissa on EWC, ovat esimerkiksi Fazer Amica, G4S, H&M, Scandic Hotels, IKEA, ISS, KappAhl, Lindex, Securitas, ja Sodexo.

Tietokanta ja tilastoja EWC-sopimuksista: ewcdb.eu

EWC-edustuksen voit ilmoittaa tällä lomakkeella

Koronavirusepidemia ja EWC

Työntekijöiden osallistuminen yrityksen päätöksentekoon - tiedottamisen, kuulemisen sekä itse osallistumisen kautta - on koronavirusepidemian aikana tärkeämpää kuin koskaan. Siksi eurooppalaiset ay-yhteistyöjärjestöt ovat sopineet yhteisistä suosituksista tilanteessa.

Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaista, mutta taloudellisia vaikutuksia ei tule myöskään aliarvioida. Yritysneuvostoissa pitää ennakoida ja käsitellä epidemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 

Koronaohjeet EWCeille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Uusimmat

Suosituimmat