Muokattu: 17.01.2017 - 09:20

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Erilaiset etuudet voivat vaikuttaa työttömyyskassan maksamaan päivärahaan. Etuudet saattavat vähentää ansiopäivärahan määrää tai estää sen maksun kokonaan.

Ansiopäivärahan maksamisen estäviä etuuksia ovat mm. :
- useat eläkkeet
- sairauspäiväraha (sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa voidaan maksaa)
- äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
- kuntoutusraha

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat mm. :
- osatyökyvyttömyyseläke
- valtion eläkelain mukaiset eläkkeet
- lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta. Etuus huomioidaan perhekohtaisesti eli myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm. :
- lapsilisä
- asumistuki
- toimeentulotuki
- vammaistuki
- perhe-eläke

Uusimmat

Suosituimmat