Muokattu: 31.10.2019 - 16:45

Avainsanat: Työsuojeluvaltuutettu, Esimies

Esimies työsuojeluvaltuutettuna?

Lain mukaan työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutetut keskuudestaan silloin, kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Lain mukaan myös työpaikan toimihenkilöasemassa olevat voivat valita keskuudestaan valtuutetun ja varavaltuutetut.

Voiko esimiestehtävissä toimiva edustaa työntekijöitä työsuojeluvaltuutettuna?

Oikeus valita työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut työpaikalla on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta- ja työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikalla (2006/44). Sen mukaan työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutetut keskuudestaan silloin, kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Lain mukaan myös työpaikan toimihenkilöasemassa olevat voivat valita keskuudestaan valtuutetun ja varavaltuutetut.

Työehtosopimusten yhteydessä alakohtaisissa työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa on usein sovittu työsuojelun organisoitumisesta lakia laajemmin.Toimihenkilöiden oikeudesta valita omat edustajat voi olla kirjauksia. Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa on sovittu, että työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustaa sama edustaja elleivät toimihenkilöt päätä valita omia valtuutettuja. Ehdokkaiksi voivat asettua kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt mukaan lukien määrä- ja osa-aikaiset. Toisinaan toimihenkilö on valittu edustamaan sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä.

Toisinaan toimihenkilö on tosiasiassa työntekijöiden esimies. Siksi on ollut tarpeen tarkentaa kirjauksia niin, että esimiesasemassa oleva ei voi päätyä edustamaan työntekijöitä työsuojeluvaltuutettuna.


Miksi esimies ei sovi työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi?

Työnantajan edustajana esimiehen on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työmenetelmien turvallisuutta sekä niiden vaikutuksia työntekijän henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja turvallisuudelle. Esimiehellä on esimerkiksi aina velvollisuus valvoa, että työpaikalla noudatetaan turvallisia työmenetelmiä, että työntekijät käyttävät suojavarusteita ja esimiehellä on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun. Esimies myös vastaa työntekijöiden perehdytyksestä ja varmistaa työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon.

Esimiehelle voi myös kuulua sellainen budjettivastuu, joka voi aiheuttaa ristiriitaisen intressin työsuojeluun tarvittavien investointien ja yrityksen tuloksellisuuden välillä.

Esimiehet ovat kuitenkin myös työsuhteisia palkansaajia, eikä ole oikein kieltää heiltäkään oman edustajansa työsuojeluasioissa.


Tästä syystä on nyt mahdollistettu joissakin työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa myös esimiesten valita oma työsuojeluvaltuutettunsa. Muillakin aloilla on mahdollista sopia yhteistoiminnassa esimiesten mahdollisuudesta valita oma edustajansa.

Mikäli työpaikan esimiehet valitsevat oman työsuojeluvaltuutetun, kaikki työpaikan esimiehet ovat vaalissa äänioikeutettuja. Ehdolle voivat asettua ja äänestää vain esimiehet.

Kaupan alalla esimieheksi katsotaan henkilö, johon sovelletaan vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta, ja majoitus- ravintola ja vapaa-ajan palvelualalla henkilö, johon sovelletaan Maravan esimiesten työehtosopimusta. Muilla aloilla esimiesasemaa arvioidaan mm. työnjohtovallan ja työntekijöiden palkkaamis- ja erottamisoikeuden perusteella. Kaikki esimiehet eivät todellisuudessa käytä työnjohtovaltaa, vaan heidän tehtävänsä voivat olla ennemminkin järjestelyvastuita sisältäviä.

Mikäli työpaikalla ei valita erikseen esimiesten työsuojeluvaltuutettua, työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu edustaa myös esimiehiä. Tällöin esimiehet voivat äänestää työsuojeluvaltuutetuksi asettuvaa ehdokasta, mutta esimiehet eivät voi itse asettua ehdokkaaksi vaaliin.

Uusimmat

Suosituimmat