Muokattu: 20.08.2019 - 11:46

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa, Toimeentulo

Eläketuki

Eläketuki on etuus 60 vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille. Se on tarkoitettu ikääntyneille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille. Eläketuella halutaan turvata työmarkkinatuella oleville pitkäaikaistyöttömille toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Eläketukea voivat hakea Suomessa asuvat 60 vuotta täyttäneet, joilla on 5 vuotta yhtäjaksoisesti työttömyyttä. Työttömyysaikaan luetaan mukaan myös esim. sairauspäivärahalla tai kuntoutusetuudella oltu aika.

Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on pitänyt täyttää ennen 1.9.2016, joten alkuperäisten edellytysten mukaan etuuden piirissä ovat ennen 1.9.1956 syntyneet henkilöt. Eläketuen piiriin pääsee uusia henkilöitä 1.8.2019 alkaen. Henkilö, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2018 ja on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti ajalla 1.9.2012-31.8.2018, on oikeutettu tähän eläke-etuuteen.   

Eläketukea haetaan Kelasta ja sen määrä on täyden takuueläkkeen suuruinen (775,27 €/kk vuoden 2018 tasossa). Tukea maksetaan korkeintaan kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään asti tai siihen asti kun hakeudutaan työeläkkeelle tai osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Eläketukeen sovelletaan eläkettä koskevia säännöksiä verotuksen eläketulovähennyksen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että eläketuen saajalla on oikeus myös eläkkeensaajan asumistukeen, lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen.

Eläkettä maksetaan vain, jos on työmarkkinatuella.

Jos saa kansaneläkettä (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä), takuueläkettä, työeläkettä (vanhuus-, osittaista varhennettua vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea), sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa tai  ulkomailta maksettua etuutta, ei ole oikeutta eläketuki-etuuteen. Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke tai työeläke tai vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Lisätietoja eläketuesta Kelan verkkosivuilta: www.kela.fi/elaketuki

Uusimmat

Suosituimmat