Muokattu: 02.05.2019 - 14:39

Avainsanat: Jäsenyys, Jäsenmaksu, Lainsäädäntö

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus tarkoittaa sitä, että kun liiton jäsen maksaa jäsenmaksun, se vähennetään verotuksessa hänen veronalaisesta tulostaan. Verovähennysoikeus kohdistuu jäseneen, ei ammattiliittoon.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista säädetään TVL 31 ja 95 §:ssä. Ne ovat vähennyskelpoisia tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina. Jos jäsenmaksu on maksettu vain yhdistyksen tukemiseksi, se ei ole vähennyskelpoinen. Jos maksun voi katsoa olevan ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytys tai muuten tulon hankkimisesta johtunut kustannus, myönnetään niistä kuitenkin vähennys.

Työmarkkinajärjestöina pidetään järjestöjä, joiden päätehtävänä on sopia osapuolia sitovasti työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista. Verohallinto luettelee työmarkkinajärjestöiksi esimerkiksi SAK:n, STTK:n, Akavan sekä työnantajien EK:n jäsenliitot. Esimerkiksi PAM neuvottelee työnantajaliittojen kanssa eri aloille vähimmäistyöehdot, joita yrityksissä noudetetaan. PAM ja työnantajaliitot neuvovat jäseniään sopimusten noudattamisessa sekä ratkovat erimielisyyksiä, jos niitä ei työpaikalla saada sovittua.

PAM ilmoittaa jäsenmaksut verottajalle

Ay-jäsenmaksun verovähennys ei sisälly verottajan automaattiseste tekemään tulonhankkimisvähennykseen, vaan tulee sen päälle. PAM ilmoittaa jäsenen maksamat jäsenmaksut vuosittain verottajalle. Näin ne ovat yleensä jo mukana veroehdotuksessa, jonka työntekijä saa.

Jäsenelle verovähennysoikeus merkitsee sitä, että tulo josta tulovero lasketaan, pienenee jäsenmaksun verran. Perittävä vero on veroprosentin mukainen osuus tuosta tulosta. 

Kun perittävä ay-jäsenmaksu on 1,5 %:a bruttopalkasta ja palkka noin 2000 euroa kuukaudessa, jäsen maksaa vuodessa 375 euroa jäsenmaksua. Kun tuo summa vähennetään veroalaisesta tulosta, maksettava vero on noin 110 euroa pienempi kuin ilman vähennystä. Näin ollen maksettavaksi nettojäsenmaksuksi jää noin 265 euroa.

Voit tarkistaa verottajan sivulta ay-jäsenmaksun vaikutuksen veroprosenttilaskurista.

Uusimmat

Suosituimmat