Muokattu: 28.07.2020 - 08:27

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Ansiopäiväraha

Huom! Jos sinut on lomautettu koronaepidemian vuoksi, kannattaa tutustua myös lyhyisiin toimintaohjeisiimme verkkosivuillamme. Epidemian vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia esimerkiksi omavastuuaikaan ja työssäoloehtoon liittyen:
Lomautus koronan vuoksi? - toimi näin

Työttömyyskassa maksaa ehdot täyttävälle jäsenelleen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta. Olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos olet

1. 17-64 -vuotias (lomautetulle voidaan maksaa 67-vuotiaaksi asti)
2. työtön, mutta työkykyinen
3. täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi
4. ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa

Työttömyyskassan jäsenyyttä täytyy olla vähintään 6 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa (6 kk).

Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot, jotka on tehty jäsenyysaikana. Ansaitun palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Osa-aikaiselle maksamme päivärahan soviteltuna.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää ja viideltä päivältä viikossa. Ennen maksamista otetaan viiden täyden työpäivän pituinen omavastuuaika. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Ansiopäivärahan enimmäismaksukausi on 300 päivää, jos sinulla on työhistoriaa alle 3 vuotta. Enimmäismaksukausi on 500 päivää, jos olet täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja olet työskennellyt viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Enimmäismaksukausi alkaa alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen. Ehto täyttyy uudelleen kun olet työskennellyt kahden vuoden ja 4 kuukauden aikana 26 viikkoa. Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot.

Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa, siitä ajasta johon hakemus kohdistuu.

 

Uusimmat

Suosituimmat