Muokattu: 27.01.2020 - 15:17

Avainsanat: Ammattiosasto, Jäsenyys

Ansiomerkki

Ansiomerkkien anominen

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aktiivijäsenten ansiomerkkien jakoa koskeva ohjeisto on hyväksytty hallituksen kokouksessa 19.4.2005. Säännöstö astui voimaan 1.5.2005. Päivitetty ohjeistus on hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.10.2015

Ansiomerkkien myöntämisessä ja perusteissa on huomioitu Palvelualojen ammattiliitto ry:n perustajaliittojen aikaisemmat ohjeet ansiomerkkien jaossa.

Jäsenten aktiivisen toiminnan ja yleensäkin palvelualojen päämäärien edistämiseksi tehtävän työn huomioinen halutaan säilyttää Palvelualojen ammattiliitossa.

Ansiomerkkien tai viirin myöntäminen ja hakumenettely

Ansiomerkit myönnetään ammattiosastojen anomuksesta. Anomukset käsittelee ja hyväksyy järjestöyksikkö tässä ohjeistossa mainittujen perusteiden mukaan.

Johtoryhmä tai hallitus voi lisäksi myöntää ansiomerkin tai viirin erityisistä ansioista liiton tai palvelualojen työntekijöiden hyväksi.

Ansiomerkki myönnetään myös liiton palveluksessa oleville toimihenkilöille, PAMin työpaikkaosaston tai sen jäsenten ammattiosastojen esityksestä.

Anomukset tulee toimittaa liiton järjestöyksikköön hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta ennen merkin luovutustilaisuutta. Rekisteristä tulee tarkistaa ennen anomuksen jättämistä mahdollisen merkin saaminen jo aiemmin perustajaliitoissa.

Myöntämiseen liittyvät perustelut

Ansiomerkki myönnetään aktiivijäsenenä toimimisesta
• ammattiosaston toimihenkilötehtävissä
• työpaikan luottamushenkilönä
• liiton hallinnossa tai sen alaisessa organisaatiossa
• SAK:n organisaatiossa
• tai muussa palvelualojen päämääriä edistävässä toiminnassa, myös ulkopuoliselle henkilölle.

Aika PAMin perustajaliittojen toiminnassa huomioidaan ansiomerkkiin oikeuttaviksi vuosiksi. Perusteluissa huomioidaan myös vastaavanlainen toiminta aikaisemmin jossakin muussa SAK:laisessa järjestössä.

Ansiomerkin myöntäminen perustuu niihin asiatietoihin, joita anoja ilmoittaa erityisellä anomuslomakkeella.

Aktiivijäsenten ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki


• myönnetään 15 vuoden aktiivitoiminnasta em. ehdoin
• ammattiosaston esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• ammattiosasto maksaa merkistä 50 % omakustannushinnasta
• liitto maksaa myöntäessään itse merkin kokonaisuudessaan
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa
• liiton johtoryhmä tai hallitus voi myöntää merkin myös ulkopuoliselle henkilölle
• merkin saatteena luovutetaan johdon allekirjoittama kunniakirja.

Hopeinen ansiomerkki


• myönnetään 10 vuoden aktiivitoiminnasta em. ehdoin
• ammattiosaston esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• merkin maksaa hakija eli ammattiosasto tai liitto
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa
• liiton johtoryhmä tai hallitus voi myöntää merkin myös ulkopuoliselle henkilölle.

Liiton viiri


• myönnetään erityisen merkittävästä liiton tai palvelualojen päämääriä edistävästä toiminnasta
• ammattiosaston tai liiton johtoryhmän tai hallituksen esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• viirin maksaa hakija eli ammattiosasto tai liitto
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa

 

Ansiomerkkihakemuksen löydät ammattiosastojen sivuilta. Kirjaudu ensin sivun ylälaidasta Aktiivien sivuille.

Uusimmat

Suosituimmat