Muokattu: 02.05.2019 - 13:51

Avainsanat: Koulutus

Ammattiosastojen kokouskoulutus

PAMin aktiivien sivuilta löytyy Ammattiosastojen kokouskoulutusmateriaali. Se on tarkoitettu ammattiosastojen johtokuntien ja jaostojen käyttöön. Materiaalipaketti on rakennettu ammattiosaston kokousten näkökulmasta, mutta se käsittelee myös yleisiä kokouskäytäntöjä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää johtokuntien jäsenet ja muut ammattiosastoissa aktiivisesti toimivat erilaisten kokousten kulkuun ja käytäntöihin, jotta kokoukset sujuisivat hyvin ja toimijat saisivat varmuutta niihin osallistumiseen.

Aineiston voi opiskella täysin itsenäisesti, mutta sitä voi käydä läpi myös pareittain tai ryhmissä. Koulutusta voi käyttää esimerkiksi johtokunnan uusien jäsenten perehdyttämisessä ja johtokunta voi opiskella aineistoa vaikka yhdessä.

Opiskeltava aineisto on jaettu neljään osaan: Ammattiosaston kokoukset, Kokouksen valmistelu, Kokouksen kulku ja Sähköiset kokoukset. Materiaali painottuu näin kokousteknisiin asioihin, jotka ovat olennaisia kokousten järjestämisessä ja vaikuttavat myös päätöksentekoon. Aineistossa on viittauksia mm. yhdistyslakiin ja ammattiosaston mallisääntöihin sekä vinkkejä lisälukemiseksi.

Materiaaliin liittyvät pohdintatehtävät edistävät opiskeltavan asian omaksumista. Kun opiskellessa pohtii asioita oman osaston toiminnan näkökulmasta, ne tulevat selkeämmäksi ja samalla saa oivallusta ja käytännön keinoja omaan ammattiosastotyöhön. Tehtäviä tehdessä on hyvä kirjata itselleen muistiin mietteitään. Joitakin tehtäviä on hyvä pohtia yhdessä jonkun toisen oman osaston aktiivin kanssa.

Ammattiosastojen kokouskoulutus on pdf-muotoisena tiedostona PAMin aktiivien sivuilla. Kirjautumisen jälkeen se löytyy Ammattiosasto /Materiaalit-sivulla olevasta Koulutus-kansiosta.

Uusimmat

Suosituimmat