Muokattu: 02.05.2019 - 16:48

Avainsanat: Ammattiosasto

Ammattiosastojen johtokunta ja toimihenkilöt

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena 1 tai 2 kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta. Johtokunta valitaan loka-joulukuussa pidettävässä ammattiosaston syyskokouksessa.


Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Näiden lisäksi johtokuntaan valitaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä tai vähintään 3 yleisvarajäsentä.

Johtokunta valitsee taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä mahdollisten jaostojen jäsenet.

Johtokunnan tehtävänä on
a. johtaa osaston toimintaa, taloutta ja hallintoa
b. valmistella osaston kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle
c. huolehtia osaston kokousten päätösten toteutumisesta
d. laatia osaston toiminta- ja tilikertomus
e. laatia ehdotukset osaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
f. hyväksyä ja erottaa jäsenet
g. ottaa ja erottaa osaston palkalliset työntekijät


Toimihenkilöitä saa olla ammattiosastoissa yksi kappale, lukuun ottamatta jäsenvastaavia, joita voi olla kaksi kappaletta.

Ammattiosastojen toimihenkilöiden tehtäväkuvaukset löydät täältä.
Ammattiosastojen toimihenkilöilmoituksen löydät täältä.

Uusimmat

Suosituimmat