Muokattu: 16.06.2020 - 13:33

Avainsanat: Koulutus

Ammatillinen koulutus

Palvelualojen ammateissa tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. PAM on monin tavoin mukana kehittämässä nuorten ja aikuisten ammatillisia koulutusmahdollisuuksia sekä edistämässä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

Ammatillinen tutkinto antaa hyvän pohjan ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja uralla etenemiselle. Tutkinnon suorittaminen antaa myös turvaa jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Ammatilliset tutkinnot

Palvelualojen töihin tullaan pääsääntöisesti 2. asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen kautta. Tutkinnon voi suorittaa peruskoulun päätyttyä tai myöhemmässä vaiheessa. Ammatillisiin opintoihin on oppilaitoksissa ympärivuotinen haku.

Ammatillisten perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta sisältäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opintojen rakenne ja eteneminen suunnitellaan opintojen alussa yhdessä oppilaitoksen kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) avulla.

Alan perustutkinnon tai tukevan työkokemuksen omaava työntekijä voi harkita ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamista. Kyseiset tutkinnot suoritetaan yleensä työelämässä ja sopivatkin erinomaisesti työssäkäyville.

Ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksen kautta, ja ne tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Miten PAM vaikuttaa koulutukseen?

PAMilla on useita edustajia Opetusministeriön asettamassa osaamisen ennakointifoorumissa (OEF), jonka keskeisenä tehtävänä on koulutustarpeiden ennakointi. Lisäksi vaikutamme monipuolisesti ammatillisten tutkintojen laadunvarmistukseen ja kehittämiseen keskittyvissä Opetushallituksen työelämätoimikunnissa.

Lisäksi liiton edustajia on mukana vaikuttamassa useissa ammattiosaamisen toimikunnissa, oppilaitosten ammatillisissa neuvottelukunnissa ja muissa yhteistyöelimissä.

PAM ottaa myös aktiivisesti osaa ammatillisten tukintojen perusteiden laadintaan.

Uusimmat

Suosituimmat